Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 13:01

“Δώρο” επιπλέον αντιδήμαρχοι στους Δήμους για ενίσχυση των δημοτικών αρχών

“ΔΟΛΩΜΑ” ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Αντιδημάρχους θα γεμίσουν οι Δήμοι της χώρας με νέα διάταξη πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή και η οποία δίνει το δικαίωμα στους δημάρχους να “φορτώνουν” τα σχήματα της δημοτικής αρχής με επιπλέον αντιδημάρχους, που όμως δεν θα δικαιούνται μισθού. Εκτιμάται ότι η διάταξη αυτή σκοπό έχει να γίνουν ισχυρότερες οι δημοτικές αρχές με την επίτευξη και άλλων συνεργασιών από τις μειοψηφίες, μέσω της προσφοράς των επιπλέον θέσεων αντιδημάρχων…

Στη διάταξη, που προστίθεται ως παράγραφος 7 στο άρθρο 59 του νόμου 3852/2010 σημειώνεται: “Μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των (έως τώρα) αντιδημάρχων (...). Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων-συνεργατών”.

Στην Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή είναι “προς το σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων”. 

Σημειώνεται ότι αν ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, κάνει χρήση αυτής της διάταξης, τότε ο Δήμος Καλαμάτας θα έχει οχτώ αντιδήμαρχος, όταν η παράταξη της δημοτικής αρχής έχει εννιά δημοτικούς συμβούλους!

Στ.Μ.