Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2019 11:07

Συνεχίζονται οι εγγραφές στην Σχολή του ΟΑΕΔ

ΕΩΣ ΤΙΣ 20/09
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στην επαγγελματική Σχολή του Ο.Α.Ε.Δ Καλαμάτας έως τη συμπλήρωση των τμημάτων, «όχι όμως πέραν της Παρασκευής 20 Σεπτεμβρίου 2019», όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση...

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, τηρείται σειρά προτεραιότητας για τις υπόλοιπες θέσεις των ειδικοτήτων:
1. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
2. Μαγειρικής Τέχνης
3. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
4. Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών

Στους σπουδαστές/στριες παρέχονται:
- Δωρεάν διετής φοίτηση
- Πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο πτυχίο επιπέδου 4 (ισότιμο των ΕΠΑΛ).
- 2 έτη αμειβόμενη πρακτική άσκηση από 21,50€ / ημέρα για 6ωρη εργασία (14,50€ επιδότηση από Ο.Α.Ε.Δ)
- αναβολή στράτευσης
- επιδότηση σίτισης / στέγασης (υπό προϋποθέσεις)

Εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά, 08:00 - 14:00, στο ΕΠΑΣ Μαθητείας Καλαμάτας, στο Ασπρόχωμα. (τηλ. 2721069320)