Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 07:40

Κινητοποίηση ενάντια στη κατηγοριοποίηση των σχολείων από τη μετατροπή σε “Πειραματικά”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Σε παράσταση διαμαρτυρίας καλεί τα μέλη του αλλά και την Ένωση Γονέων του Δήμου Καλαμάτας ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ενάντια στη μετατροπή σχολικών μονάδων σε “Πειραματικές”. Η παράσταση διαμαρτυρίας θα γίνει στις 11 το πρωί (Τρίτη 23 Μάρτη 2021) στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι τα Πειραματικά Σχολεία, όπως τα έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση, θα οδηγήσουν στην κατηγοριοποίηση των σχολείων και σε σχολεία των άριστων και των υπόλοιπων μαθητών. Επίσης τονίζει ότι μέσα από τα Πειραματικά Σχολεία η ηγεσία του υπουργείου προωθεί με έμμεσο τρόπο την αξιοποίηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων…

Ειδικότερα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοίνωσε: “Με πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 23716/Δ6/1-3-2021 με θέμα: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως πρότυπων ή πειραματικών» αυτές τις μέρες και μέχρι 23 Μαρτίου οι σχολικές μονάδες  της χώρας  δύνανται  να υποβάλουν αίτηση, εάν θέλουν να μετατραπούν σε Πρότυπα ή «Πειραματικά» (Π-Π) στα πλαίσια της διεύρυνσης των Π-Π που έχει αποφασίσει το ΥΠΑΙΘ. Η απόφαση για την υποβολή αίτησης λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή από τους Δ/ντές εκπαίδευσης.

Μόνιμο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι τα δημόσια ποιοτικά σχολεία για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες. Η ίδρυση πειραματικών σχολείων αποτελεί μία εκ των προτέρων κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων. Ο βασικός ρόλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας δε θα πρέπει να υποβαθμίζεται στην «εκπαίδευση των λίγων άριστων μαθητών», αλλά να είναι η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου ανεξαιρέτως όλων των παιδιών. Αυτή πρέπει να είναι η πραγματική πρόκληση του κάθε σχολείου και του κάθε εκπαιδευτικού και στον τομέα αυτό χρειάζεται στήριξη και βοήθεια, οι οποίες δε δίνονται. Αποτελεί μεγάλη υποκρισία του Υπουργείου Παιδείας όταν μετά από ένα χρόνο πανδημίας που  έχει πραγματικά αφήσει χιλιάδες σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς κυριολεκτικά στην τύχη τους, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο, να μεθοδεύει τέτοιες αλλαγές.

Επιπλέον επισημαίνουμε τα εξής:

  • Χάνονται οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών που είναι οριστικά τοποθετημένοι  στο συγκεκριμένο σχολείο (άρθρο 19 παρ. 15 του Ν.4692/2021). Οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετούνται όχι με οργανική θέση αλλά επί θητεία:  «Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά τοποθετημένοι σε αυτό. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με διετή θητεία, προκειμένου να επιμορφωθούν και προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτησής τους… Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στο τελευταίο έτος της θητείας τους για την εκπαιδευτική, διδακτική και υπηρεσιακή τους επάρκεια… Αξιολογούνται, επίσης για την επιστημονική-παιδαγωγική τους συγκρότηση και κατάρτιση, το επιστημονικό-συγγραφικό τους έργο και την υπηρεσιακή κατάσταση, διδακτική εμπειρία και καθοδηγητικό έργο». Επομένως, στα πλαίσια αυτής της αίτησης, οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται την ατομική αξιολόγησή τους και την επιχειρούμενη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 
  • Τα σχολεία αυτά θα διοικούνται από μια ειδική, πανίσχυρη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που θα αξιολογεί τα Πρ. – Πειρ. Σχ.  και θα αποφασίζει αν θα παραμείνουν Πρ. – Πειρ. .Σχ. ή αν θα εκπέσουν σε κοινά σχολεία. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. μεριμνά «για την προσέλκυση δωρεών, χορηγών και κάθε είδους παροχών», όπως αναφέρει ο νόμος. Διορίζεται εξ ολοκλήρου από το υπουργείο και θα αποφασίζει για όλα τα ζητήματα των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων της χώρας, όπως: τον τρόπο επιλογής των μαθητών, την επιλογή των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολείων, για το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη διδακτέα ύλη, τον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας, ακόμα και για τη χρηματοδότηση των σχολείων.
  • Το Διδακτικό ωράριο σε αμφισβήτηση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. (παράγραφο 23 του Άρθρου 19). Διακυβεύονται και άλλα εργασιακά δικαιώματα.
  • Η γενίκευση των Πρότυπων σχολείων, η επιλογή και η συγκέντρωση των «καλών» μαθητών αντικειμενικά υποβαθμίζει το σύνολο των σχολείων, ανακατανέμει το μαθητικό δυναμικό, καταργεί τα γεωγραφικά όρια, καταργεί το σχολείο της γειτονιάς. Αντικειμενικά ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, με διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικά μαθήματα. Οι στοχεύσεις της λεγόμενης «εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης» που απέρριψε μαζικά ο κλάδος με τη μαζική συμμετοχή στην απεργία – αποχή υπηρετούνται και μέσα από την επέκταση τέτοιων θεσμών. 

Είναι επιστημονικά παραδεκτό από την εκπαιδευτική κοινότητα ότι τα πειραματικά σχολεία θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα  με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ώστε να  εφαρμόζουν τα προτεινόμενα από αυτά  προγράμματα με βάση την παιδαγωγική έρευνα σε προσδιορισμένο χρονικό πλαίσιο,  σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

Καλούμε τους συναδέλφους να μην εμπλακούν στη διαδικασία αποδοχής της μετατροπής του σχολείου τους σε Πειραματικό. Πρόκειται για μια μεθόδευση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. η οποία θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις προτεινόμενες σχολικές μονάδες αλλά και το σύνολο των σχολείων, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Καλούμε επίσης και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης να μην προβεί σε ενέργειες επιβολής του χαρακτηρισμού των σχολικών μονάδων ως Πειραματικές. 

Καλούμε τα μέλη μας σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ/νση ΠΕ Μεσσηνίας την Τρίτη 23/3 και ώρα 11:00π.μ. καθώς και την Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Καλαμάτας να συμπαρασταθεί στο δίκαιο αγώνα μας.

Επιμένουμε να διεκδικούμε δημόσιο δωρεάν ποιοτικό σχολείο για όλους/ες!”.