Σάββατο, 02 Νοεμβρίου 2019 00:24

Οι υποψήφιοι της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Με τη φράση του Ελύτη “κάνε ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά” κατεβαίνει την Κυριακή στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας η Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου, στην οποία συσπειρώνονται μηχανικοί από τον ευρύτερο δημοκρατικό πολιτικό χώρο. Άλλωστε στην αφίσα της παράταξης σημειώνεται “πολλές φωνές… μία παράταξη!”...

Στη Μεσσηνία οι εκλογές θα γίνουν στο αμφιθέατρο του “Διοικητηρίου” από τις οχτώ το πρωί μέχρι τις εφτά το βράδυ. 

Υποψήφιοι από τη Μεσσηνία της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου στην Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του ΤΕΕ είναι οι: Σοφία Η. Ζαχαροπούλου, Ιωάννης Ν. Θεοφιλόπουλος, Σπυρίδων Μ. Κατσαρέας, Θεόδωρος Κ. Κοτσιλιέρης, Αντωνία Δ. Κουζή, Γεώργιος Θ. Κουράφας, Χαράλαμπος Ν. Λευκιμμιάτης, Χριστόδουλος Ν. Μακρής, Κωνσταντίνος Β. Μαστραγγελόπουλος, Αγγελική Σ. Μπουμποπούλου, Κωνσταντίνος Ι. Μπούρας, Κυριακή Α. Μωρακέα, Παντελής Ν. Νικολαράκης, Καλλιόπη (Κέλλυ) Ν. Πατσαρίνου, Παναγιώτης Δ. Σαΐτης, Αντώνιος Δ. Στεφανούρης, Γρηγόριος Α. Τσώνης.

Υποψήφιοι της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του ΤΕΕ είναι οι: Κωνσταντίνος Γ. Ιωρδανίδης, Σταύρος Ι. Καρτερολιώτης, Χαράλαμπος Ν. Λευκιμμιάτης, Σταύρος Γ. Μπαρδης, Τρύφων Η. Σελλης. 

Τα βασικά ζητήματα για την Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελοποννήσου είναι η “βιώσιμη ανάπτυξη”, η “δημόσια κοινωνική ασφάλιση”, η “αξιοπρέπεια στο επάγγελμα”, το “σχέδιο για την κλιματική αλλαγή”, η “διαφάνεια”, το “νέο ΤΕΕ για τους νέους” και η “ψηφιοποίηση των πολεοδομικών διαδικασιών”.