Κυριακή, 02 Αυγούστου 2020 18:37

Δικαίωση εργαζόμενου που είχε απολυθεί από την καπνοβιομηχανία Καρέλια

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Δικαιώθηκε εργαζόμενος που είχε απολυθεί από την καπνοβιομηχανία Καρέλια. Το δικαστήριο έκρινε την απόλυση καταχρηστική και ότι ο εργαζόμενος πρέπει να επιστρέψει στην εργασία του…

Στην εκδίκαση της υπόθεσης έκανε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του εργαζόμενου το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, με δικηγόρο την Μαίρη Πλευριά.