Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 12:20

ΣΚΙΤΣΟ

Σκίτσο του Δημήτρη Λούρα για την Kalamata Journal

Σκίτσο του Δημήτρη Λούρα για την Kalamata Journal