Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012 03:29

Η δωρεά και η επιχειρηματική συνεργασία

Πρόσφατα μια οικογένεια της περιοχής δώρισε στο Δήμο Καλαμάτας ένα έργο τέχνης. Ακούγεται όμως ότι η συγκεκριμένη οικογένεια συνδέεται με εταιρία, η οποία ξεκινά μια επενδυτική συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας.
Καλό δεν θα ήταν να γίνει κάποια ενημέρωση από το Δήμο Καλαμάτας, ώστε οι καχύποπτοι ή και κακόπιστοι να μη συνδέουν τη δωρεά με την επιχειρηματική δραστηριότητα;
Στ.Μ.