Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 21:23

Η διάνοιξη της Κρήτης και η περιμετρική της Καλαμάτας

Είπε κάτι ο Μανώλης Μάκαρης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πολεοδόμηση της ανατολικής παραλίας και τη διάνοιξη της Κρήτης που έχει μεγάλη σημασία και ας φαίνεται ότι πάει να περάσει στα ψιλά…

Συγκεκριμένα παρατήρησε ότι η διάνοιξη της Κρήτης δεν μπορεί να είναι το άπαν για την πόλη της Καλαμάτας. Αντίθετα, επισήμανε τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η διάνοιξη αυτού του δρόμου, όπως η απορρόφηση της κίνησης που θα έπρεπε να εξυπηρετείται από την περιμετρική οδό. Δηλαδή ενώ έχει φτιαχτεί ένας μεγάλος δρόμος για να τραβήξει από την πόλη την κίνηση που κατευθύνεται προς τα ανατολικά ή τα δυτικά, ο άξονας αυτός θα υπονομευτεί από την Κρήτης, κρατώντας μέσα στην πόλη σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο.  

Και να σκεφτεί κανείς ότι η περιμετρική της Καλαμάτας στοίχισε τουλάχιστον 170.000.000 ευρώ!...

Στ.Μ.