Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021 19:17

Είναι σωστό το αποτέλεσμα της ασφαλτόστρωσης στη Νέα Είσοδο; - Το οδόστρωμα σχεδόν στο ύψος της νησίδας

Με την ασφαλτόστρωση που έγινε, από εργολαβία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη Νέα Είσοδο, στο ρεύμα εισόδου στην πόλη, υπάρχουν σημεία όπου η επιφάνεια του οδοστρώματος  έχει φτάσει σχεδόν στο ύψος της νησίδας!

Έχουν τηρηθεί σε αυτό το έργο οι προδιαγραφές για τα ρείθρα, τα κράσπεδα; Με την ασφαλτόστρωση που έγινε μπορεί η Περιφέρεια να διαβεβαιώσει ότι η Νέα Είσοδος είναι πια περισσότερο ασφαλής;

Στ.Μ.