Πέμπτη, 03 Ιανουαρίου 2013 17:08

Τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ…

Κατά 50% ή κατά 2.446.984 ευρώ έχει μειωθεί η δαπάνη μισθοδοσίας στη ΔΕΥΑΚ! Το νούμερο είναι εντυπωσιακό και εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί ο καθένας: Αφού έχουν περικοπεί κατά 50% τα έξοδα για τους μισθούς στη ΔΕΥΑΚ, γιατί δεν μειώνονται σε αντίστοιχο ποσοστό τα τιμολόγια και οι λογαριασμοί του νερού; 
Η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ και η δημοτική αρχή θα πρέπει να εξηγήσουν πώς γίνεται να μην έχουν μειωθεί τα τιμολόγια. Και κυρίως θα πρέπει να το εξηγήσουν στους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων Αρφαρών, Θουρίας και Άριος, οι οποίοι πληρώνουν για το νερό σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από αυτά που πλήρωναν πριν ενταχθούν στο Δήμο Καλαμάτας!
Στ.Μ.