Σάββατο, 04 Ιανουαρίου 2014 12:25

Μελάνια 11.000 ευρώ στο Δήμο Δυτικής Μάνης!

Κάνοντας μια «βόλτα» στο «Διαύγεια» του Δήμου Δυτικής Μάνης πέσαμε σε κάτι που αν δεν πρόκειται για λάθος τότε χρειάζεται οπωσδήποτε εξηγήσεις…

Πέσαμε στην απόφαση 158 του 2013 της Οικονομικής Επιτροπής, όπου εγκρίθηκαν διάφορες πιστώσεις. Μεταξύ αυτών και η προμήθεια μελανιών με 11.000 ευρώ!
Τόσα λεφτά για μελάνια δεν θα χρειάζονται ούτε για το τύπωμα της πρώτης σε κυκλοφορία εφημερίδας της χώρας, πώς τα χρειάζεται λοιπόν ένας τόσο μικρός, διοικητικά, Δήμος;
Τι τα κάνουν τόσα μελάνια στο Δήμο Δυτικής Μάνης;
Στ.Μ.