Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012 03:31

Μισθοί στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

Διαβάσαμε στο «Διαύγεια» ότι ο εκτελών χρέη αντιπροέδρου στη εταιρεία του Δήμου Καλαμάτας "Κεντρική Αγορά Καλαμάτας - Δημοτικά Σφαγεία", πληρώθηκε για το μήνα Μάρτιο το ποσό των 500 ευρώ.
Προφανώς, το Δήμο Καλαμάτας και την εταιρεία του δεν τους αγγίζει η οικονομική κρίση, γι’ αυτό και πληρώνεται τόσο καλά, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο εκτελών χρέη αντιπροέδρου…
Στ.Μ.