Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 13:50

Κατάλληλη για εκπαιδευόμενους η Ουρολογική Κλινική

 

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛΑΚΗ
Την Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναγνωρίζει ως κατάλληλη για την εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού στην ειδικότητα της Ουρολογίας το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Π. Πολάκης…

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του Διοικητή του Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, «με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, και μετά από σχετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, δόθηκε η έγκριση για την αναγνώριση της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ως κατάλληλης για την εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού για ένα (1) έτος στην ειδικότητα της Ουρολογίας».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η Ουρολογική κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας είναι στελεχωμένη με επαρκές ιατρικό προσωπικό (Συντονιστή Δ/ντή και 2 Επιμελητές Α’), το οποίο είναι απόλυτα εξοικειωμένο σε όλες τις νεώτερες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές που απαιτεί η σύγχρονη Ουρολογία, αναίμακτες και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (minimal invasive surgery)».

Σημειώνεται τέλος ότι «λειτουργούν Εξωτερικό Τακτικό Ουρολογικό Ιατρείο με λειτουργία Ειδικών Ιατρείων: Ιατρείο Προστάτου, Ιατρείο Ακράτειας Ούρων καθώς και Τμήμα Ενδοσκοπήσεων».