Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020 13:17

Προσλήψεις εννιά γιατρών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και άλλων εννιά στην Κυπαρισσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Εγκρίθηκε από το υπουργείο Υγείας η προκήρυξη, η οποία και εκδόθηκε σήμερα, για την πρόσληψη εννιά γιατρών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και άλλων εννιά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε σήμερα η διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσσηνίας, που σημειώνει επιπλέον ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία άλλων εννιά προσλήψεων γιατρών για το Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου Καλαμάτας…

Ειδικότερα ανακοινώθηκαν τα εξής: “Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 7/2/2020 από το Υπουργείο Υγείας η απόφαση έγκρισης της προκήρυξης για την πρόσληψη ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της χώρας.

Σήμερα εκδόθηκε η σχετική προκήρυξη για τη κάλυψη των θέσεων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα για τις Νοσηλευτικές Μονάδας Καλαμάτας και Κυπαρισσίας προκηρύσσονται οι εξής θέσεις:

Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

α/α Ειδικότητα Βαθμός Αριθμός θέσεων

1 Εσωτερικής Παθολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

2 Καρδιολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

3 Νευρολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

4 Ωτορινολαρυγγολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

5 Ψυχιατρικής ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

6 Νεφρολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

7 Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

8 Ακτινολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

9 Αναισθησιολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

ΣΥΝΟΛΟ Εννέα (9)

Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας

α/α Ειδικότητα Βαθμός Αριθμός θέσεων

1 Χειρουργικής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Μία (1)

2 Αναισθησιολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

3 Νεφρολογίας (για τη ΜΤΝ) ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

4 Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

5 Καρδιολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

6 Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

7 Καρδιολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

8 Οφθαλμολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

9 Ακτινολογίας ΕΠΙΜ.Β’ Μία (1)

ΣΥΝΟΛΟ Εννέα (9)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 14/2/2020 ώρα 12:00 και λήγει στις 28/2/2020 ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.nosokomeiokalamatas.gr (Ενημέρωση >> Προσλήψεις)

Σημειώνεται ότι για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Ν.Μ.Καλαμάτας έχουν ήδη προκηρυχθεί εννέα (9) θέσεις, μία (1) εκ των οποίων (η θέση Διευθυντή) έχει ήδη καλυφθεί. Για τις άλλες θέσεις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων.

Τέλος, τις επόμενες ημέρες δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο διορισμός της μόνιμης Παθολόγου-Ογκολόγου”.