Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 07:27

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΗ 
Προκηρύχθηκε χθες από την Περιφέρεια Πελοποννήσου το έργο της αναδιαρρύθμισης και της αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Γαργαλιάνων, με προϋπολογισμό 380.000 ευρώ…

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 20η Μάρτη, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 27 του ίδιου μήνα. 

Η μελέτη του έργου προβλέπει την εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου.