Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020 19:37

Και άλλα αρνητικά αποτελέσματα εξετάσεων για κορονοϊό στα Νοσοκομεία Καλαμάτας-Κυπαρισσίας

Άλλες 11 αρνητικές απαντήσεις για κορονοϊό έφτασαν σήμερα και αφορούν εξετάσεις που έγιναν σε συμπολίτες στα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας…

Ειδικότερα, έφτασαν οχτώ αρνητικές απαντήσεις που αφορούν συμπολίτες που εξετάστηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και τρεις που αφορούν εξετάσεις στο Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας. 

Θυμίζουμε ότι το πρωί έγιναν γνωστές και άλλες αρνητικές απαντήσεις, συνολικά τέσσερις.