Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 15:09

Υποχρεωτική η μάσκα για τους πολίτες που πάνε για υποθέσεις τους στο Κεντρικό Λιμεναρχείο

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους πολίτες που προσέρχονται να εξυπηρετηθούν για οποιαδήποτε υπόθεση τους στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας… Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε σχετικά τα εξής:...

“Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επιδημιολογικές εξελίξεις και με γνώμονα την προστασία της υγείας τόσο του συνόλου των πολιτών που προσέρχονται στην Υπηρεσία μας για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους όσο και του υπηρετούντος προσωπικού σε αυτή ενημερώνει το συναλλασσόμενο κοινό πως η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48002/28-07-2020 ΚΥΑ (Β΄3131)”.