Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2021 15:38

Ευθύνη του κράτους η πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ-KKE ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ HPV Society 
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να αποτελέσει παρελθόν εφόσον αναλάβει το κράτος την ευθύνη του για την πρόληψη και προστασία της υγείας των εργαζομένων, δεδομένου ότι υπάρχουν πια μέθοδοι έγκαιρης διάγνωσης. Αυτό τονίσει ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ σε μήνυμά του προς τη Συντονιστική Επιτροπή των 125 φορέων (Πρωτοβουλία HPV Society) που απέστειλαν αίτημα στην πολιτεία για την εφαρμογή και στην Ελλάδα της στρατηγικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας…

Το μήνυμα του γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ έχει ως εξής: “Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας των γυναικών είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα και την απώλεια της ζωής, ενώ με τις εξελίξεις της επιστημονικής γνώσης, την αξιοποίηση των παλαιότερων (Τest PAP) αλλά και των σύγχρονων μεθόδων έγκαιρης διάγνωσης (mRNA HPV Test - HPV DNA Test) καθώς και με τον καθολικό εμβολιασμό κατά του HPV, στα κορίτσια και στα αγόρια, μπορεί σχετικά πολύ σύντομα ο καρκίνος του τραχήλου να αποτελέσει παρελθόν, τουλάχιστον ως προς τις σοβαρές επιπτώσεις του.

Το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρή απόκλιση μεταξύ δυνατοτήτων και της καθολικής αξιοποίησής τους στον πληθυσμό οφείλεται κυρίως στο σχεδόν ανύπαρκτο δημόσιο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο θα έπρεπε - με τις κατάλληλες υπηρεσίες και την πλήρη στελέχωσή του - να εφαρμόζει συστηματικά τα σχετικά προγράμματα προληπτικού ελέγχου με τις επιστημονικά ενδεικνυόμενες εξετάσεις, την ενημέρωση των οικογενειών με παιδιά, στα σχολεία κ.λπ., και την πραγματοποίηση των εμβολιασμών. Αυτό απαιτεί πλήρη καταγραφή του πληθυσμού και των αναγκών του από το δημόσιο Κέντρο Υγείας κάθε περιοχής και θα έχει στην ευθύνη του τα παιδιά από τη γέννησή τους και σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με προγραμματισμό και εφαρμογή όλων όσα απαιτούνται σε υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης.

Κατά τη γνώμη μου τα προβλήματα αυτά, που σχετίζονται ιδιαίτερα με την υγεία και τη ζωή του λαού, αποτελούν προτεραιότητα στην οργανωμένη διεκδίκηση του λαϊκού κινήματος. Με κριτήριο ότι πρέπει να αποτελούν πλήρη ευθύνη και υποχρέωση του κράτους και όχι στην "ατομική ευθύνη", όπως είναι σήμερα, και του ελάχιστου "κόστους" των λαϊκών αναγκών για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε ένα αποκλειστικά κρατικό, σύγχρονο και δωρεάν για όλους σύστημα Υγείας.

Με αυτές τις σκέψεις θεωρούμε ότι το ΚΚΕ συμβάλλει στην προσπάθεια της έγκαιρης πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου του τραχήλου".