Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021 15:53

Εκλεισαν σήμερα άλλα δύο σχολικά τμήματα λόγω κορονοϊού

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Λόγω κρουσμάτων κορονοϊού έκλεισαν σήμερα το ΣΤ2 Τμήμα του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, όπως το Α1 Τμήμα του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας. Στα σχολεία αυτά θα γίνουν απολυμάνσεις με ευθύνη του Δήμου…

Η διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Θεοφανεία Σιούτη, αποφάσισε, ύστερα από την ενημέρωση του διευθυντή του 11ου Δημοτικού και τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας, την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Στ2 ́ τμήματος του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας μέχρι και τις 14-6-2021. 

Ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Νίκος Πεφάνης, ανάλογα, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του τμήματος Α1 της Α τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας μέχρι και τις 11/06/2021.