Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2021 11:05

Θέσεις 12 γιατρών επί θητεία προκηρύχθηκαν για τα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

Στις 543 θέσεις γιατρών επί θητεία που προκηρύχθηκαν σήμερα για νοσοκομεία της χώρας περιλαμβάνονται και 12 θέσεις για τα Νοσοκομεία Καλαμάτας (εννιά θέσεις) και Κυπαρισσίας (τρεις)...

Συγκεκριμένα οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για την περιοχή μας είναι: 

Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.), για το ΤΕΠ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.), για το ΤΕΠ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

 

Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Τ.Ν.) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1