Τρίτη, 03 Μαϊος 2016 00:03

Όχι στη σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ για τα σκουπίδια, ναι στη διαχείριση από τους Δήμους

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 
Σύλλογοι από την Αρκαδία και τη Μεσσηνία καλούν την κυβέρνηση να ακυρώσει, αντί να επαναδιαπραγματεύεται, τη σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Καλούν επίσης τους δημάρχους να εκπονήσουν οι Δήμοι τους τοπικά σχέδια διαχείρισης των απορριμμάτων, με «δημόσιο χαρακτήρα» και με έμφαση στη διαλογή στην πηγή. Υπογραμμίζουν επίσης ότι σειρά νομικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών λόγων θα έπρεπε να καθιστούν απαγορευτική τη δημιουργία εργοστασίων διαχείρισης σκουπιδιών στην Καλλιρρόη και το Μελιγαλά,  όπως προβλέπεται να γίνει στη σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ…

Οι Σύλλογοι εξέδωσαν σχετικό ψήφισμα, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Βαλτεσίου Αρκαδίας, στο οποίο τονίζονται τα εξής:
"Όσοι/ες ανταποκριθήκαμε στην συνάντηση της 26ης Απριλίου 2016 στο κάλεσμα των Συλλόγων της περιοχής και της Επιτροπής Αγώνα Συλλόγων Αρκαδίας -Μεσσηνίας,  στο πρώην  Δημαρχείο  της Δ.Ε. Βαλτετσίου,  και όσοι/ες συνυπογράφουμε, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τη δραματική κατάσταση όπως εξελίσσεται, στον τομέα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και ειδικότερα  των αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Καταδικάζουμε απερίφραστα το γεγονός, ότι αντί να ληφθούν οριστικές  αποφάσεις  για την ακύρωση της γεμάτης από νομικές πλημμέλειες Σύμβασης ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ, με  ανάκληση της σχετικής αποφάσεως του ΥΠΕΚΑ, τότε,  αριθ. 173714/09.07.2014 που ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γι’ αυτήν - όπως εξαγγελλόταν από τον αρμόδιο Υπουργό ακόμη και στις 15/12/2015, - γίνεται επαναδιαπραγμάτευση της Σύμβασης ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή  με όρους  που καταδικάζουν εντελώς τον τόπο μας αφού:     
·                     Υπάρχουν πληροφορίες για σκοπούμενη  κατ’ αρχήν  εγκατάσταση ΜΕΑ και ΧΥΤΥ στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας για όλα τ’ απορρίμματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αυτήν της Καλλιρρόης να έπεται κατά δύο έτη,  ενώ ο νέος ΕΣΔΑ προβλέπει Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης για κάθε Δήμο, τροποποιουμένης της Συμβάσεως ΣΔΙΤ.
·                     Η εγκατάσταση ΜΕΑ και ΧΥΤΥ στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας  και στην Καλλιρρόη Μεσσηνίας οριοθετείται ανεπίτρεπτα σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από το  κέντρο των οικισμών, σύμφωνα με τη σχετική ΜΠΕ,  ενώ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται μόνον η εγκατάσταση βιομηχανίας  «ΧΑΜΗΛΗΣ» όχλησης στα 500 από τα όρια των οικισμών, όταν οι εδώ οικισμοί   δεν είναι οριοθετημένοι, όπως βεβαιώνει το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Τριπόλεως και το αντίστοιχο της Καλαμάτας.  
·                     Οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων έχουν χωροθετηθεί σε περιοχές που δεν υπάρχουν χρήσεις γης, δεν τηρείται καμία σχετική νομοθετική ρύθμιση, ενώ υπάρχει ρητή αντίθετη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας με τα δεδομένα αυτά.
·                     Η θέση στην Παλαιόχουνη  δεν αποτελεί το κέντρο βάρους της παραγωγής των απορριμμάτων  όπως προβλέπει ο  ΠΕΣΔΑ,  αντιθέτως μάλιστα είναι ακριβώς στην άκρη της διαχειριστικής ενότητας, η οποία περιλαμβάνει τους νομούς  Κορινθίας , Αργολίδας και σχεδόν όλη την  Αρκαδία.
·                     Η θέση στην Παλαιόχουνη είναι πυρόπληκτη και αναδασωτέα και σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ απαγορεύεται  η χωροθέτηση εργοστασίου .
·                     Η θέση στην Καλλιρρόη αφορά Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, σ’ αυτήν υπάρχει σεισμικό ρήγμα μέσα στην αποκτηθείσα με αγοραπωλησία έκταση, που αφορά κυρίως ελαιοπερίβολα, καθώς άλλο και στο όριο της χωροθετημένης για εγκατάσταση ΜΕΑ και ΧΥΤΥ έκτασης. Επίσης, υπάρχει  ρέμα και υδάτινος ορίζοντας σε μικρό βάθος.
·                     Η μεταφορά των απορριμμάτων σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων είναι ανεπίτρεπτη για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετική  και η αριθ. 1076/15  απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας  επί Αιτήσεως Ακυρώσεως του Δήμου Οιχαλίας.  
·                     Η χωροθέτηση  του φαραωνικού σκουπιδοεργοστασίου και του αντίστοιχου  ΧΥΤΥ στην Παλαιόχουνη και αντίστοιχα στην Καλλιρρόη, δεν έχει  καμία κοινωνική συναίνεση και αποδοχή. Η αντίθεση δε αυτή εκφράζεται  και με πλήθος εγγράφων και επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και με την άσκηση κάθε επιτρεπόμενου ένδικου μέσου σε Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά της σχετικής Συμβάσεως και της επ’ αυτής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
·                     Η  ΜΠΕ για το Εργο  παραβιάζει κάθε σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, καθώς και τις αρχές του νέου ΠΕΣΔΑ, εκκρεμούν δε κατ’ αυτής πέντε Αιτήσεις Ακυρώσεως στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, εκδικαζόμενες, μετά από πέντε αναβολές,  στις 19/10/2016.
·                     Η εγκριτική Πράξη για την υπογραφή της Συμβάσεως  αριθ. 309/15, προσβληθείσα από τους Συλλόγους Μεσσηνίας- Αρκαδίας με Αίτηση Ανακλήσεως και Αίτηση Αναθεώρησης εκκρεμεί προς νέα εξέταση κατά τη  συζήτηση στο Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης  του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 9/5/2016.
·                      Η προτεινόμενη σύμβαση έχει εξαιρετικά μεγάλη χρονική διάρκεια (27 έτη), ενώ κατά το Νόμο 4042/12  τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων πρέπει ν’ αξιολογούνται  ανά εξαετία και ν’ αναθεωρούνται εάν συντρέχει λόγος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον άνω Νόμο.
·                     Η οικονομική επιβάρυνση είναι εξαιρετικά υψηλή και θα τετραπλασιάσει το κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων, εφόσον η τιμή ανά τόνο ανέρχεται, χωρίς ΦΠΑ και στην πόρτα του εργοστασίου, σύμφωνα με τη σύμβαση και την προσφορά της αναδόχου ΤΕΡΝΑ,  στο ποσόν  των 80,50 ευρώ/τόνο για ποσότητα από 0-150.000 (άνευ σημασίας η τιμή 35 ευρώ /τόνο για ποσότητες άνω των 150.000 -200.000).
·                     Κατακυρώθηκε ήδη ο μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο  της αναθεώρησης και της επ’ αυτής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΔΣΑ και αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία θα προβλέπει διάρκεια του έργου τρεις μήνες, ενώ πλέον η διαχείριση των απορριμμάτων με σχετική νομοθετική ρύθμιση επανέρχεται στην αρμοδιότητα του ΦΟΔΣΑ και παύει η εκχώρηση της αρμοδιότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
·                     Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις από τη νέα συμφωνία ΤΕΡΝΑ –Διυπουργικής Επιτροπής (μείωση Κατώτερης Εγγυημένης Ποσότητας, χρονική διάρκεια σύμβασης 20+7έτη και περισσότεροι σταθμοί μεταφόρτωσης) ουδόλως μειώνουν τις νομικές πλημμέλειες της Σύμβασης ΣΔΙΤ και την οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή, με την παρωχημένη τεχνολογία επεξεργασίας των συμμείκτων απορριμμάτων,  αλλά προσπαθούν λίγο να επιφέρουν κάποιο «φτιασίδωμα» της Σύμβασης ΣΔΙΤ, για το «θεαθείναι» και με πλέον επιβαρυντικούς και ανεπίτρεπτους όρους, ειδικότερα για την πρώτη διαχειριστική ενότητα της Παλαιόχουνης Αρκαδίας.
·                     Αναληθώς παρουσιάζεται η άνω νέα συμφωνία, ότι «συνάδει» με το νέο ΕΣΔΑ, ενώ «απάδει» καταφανώς.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ
ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΚΑ  ΑΡΙΘ. 173714/9.7.2014 ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΜΕ ΣΔΙΤ»
ΚΑΙ
ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΔΑ, Η «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ.
-ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ, ΑΣΕΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

 

-Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ –ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ολοκληρωμενη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» με ΣΔΙΤ.