Τρίτη, 17 Μαϊος 2016 17:12

Ποσό 310.000 ευρώ έπιασε στον πλειστηριασμό κατοικία που προσφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΝΕΦΡΟ 
Εκποιήθηκε η κατοικία που άφησε με τη διαθήκη της στο Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας η Μαρίνα Αριδά (γένος Παναγιώτη και Φωτεινής Μαραγκού), πράξη που φανερώνει την ανάγκη των κατοίκων της Τριφυλίας για τη συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου. Ο πλειστηριασμός ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης τα 220.00 ευρώ και η τελευταία προσφορά από τους τέσσερις συμμετέχοντες έφτασε στα 310.000 ευρώ. Τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού…

Όπως σημειώνει σε σημερινή της ανακοίνωση η Διοίκηση του Νοσοκομείο Καλαμάτας, στο οποίο υπάγεται το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, «ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 16/5/2016 η διαδικασία εκποίησης ενός αστικού ακινήτου, δωρεά της αποβιωσάσης Μαρίνας Αριδά χας Αναστασίου το γένος Παναγιώτη και Φωτεινής Μαραγκού, που ευρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου στην Κυπαρισσία.
Ο ελάχιστος όρος προσφοράς ήταν 220.000 €, υπήρχαν τέσσερις (4) προσφορές και κατακυρώθηκε στο ποσό των 310.000 €.
Σύμφωνα με την με ημερομηνία 7.5.2010 διαθήκη της Μαρίνας Αριδά, η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας έχει καταστεί κληρονόμος του αναφερομένου σε αυτήν ακινήτου. Με την υπ΄αριθ. 23/29.10.2014 (Θ:12) Απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, αποφασίστηκε όπως το κληρονομιαίο ακίνητο εκποιηθεί σύμφωνα με τη βούληση της διαθέτιδος και τα χρήματα που θα προέλθουν από την εκποίηση να αποδοθούν στον παραπάνω κληρονόμο ήτοι την Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας.
Το προϊόν της εκποίησης θα διατεθεί από την Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας για την κάλυψη αναγκών μόνο της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, σύμφωνα με την βούληση της διαθέτριας».