Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016 17:09

Το νέο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Πεταλιδίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Η διευθύντρια του Γυμνασίου Πεταλιδίου, Ελένη Κουλουκέα και η διευθύντρια του Λυκείου Πεταλιδίου, Δήμητρα Γρουσουζάκου, ορίστηκαν πρόεδρος και αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Πεταλιδίου, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη…

Ειδικότερα, στο Εφορευτικό Συμβούλιο επιλέχτηκαν οι:
1. Κουλουκέα Ελένη του Γεωργίου, Φιλόλογο, Διευθύντρια Γυμνασίου Πεταλιδίου, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Κρανίτη Αγγελική του Γεωργίου, Συνταξιούχο, Καθηγήτρια Αγγλικών.
2. Γρουσουζάκου Δήμητρα του Μάρτη, Φιλόλογο, Διευθύντρια Λυκείου Πεταλιδίου, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Κάτρα Πασχαλιά του Φωτίου, Καθηγήτρια ξένων γλωσσών, Ιδιοκτήτρια Φροντιστηρίου.
3. Ξαρχάκος Νικόλαος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Δήμου Μεσσήνης, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αυγουλέα Ιωάννη του Δημοσθένη, Αγρότη, Μέλος Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πεταλιδίου.
4. Κουτσουμπός Γεώργιος του Λεωνίδα, Συνταξιού-χος, Μαθηματικός, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Λαμπροπούλου Σταυρούλα του Γεωργίου, Καθηγήτρια Αγγλικών, Ιδιοκτήτρια Φροντιστηρίου.
5. Δαιμονάκος Θεόδωρος του Παύλου, Οικοδόμος, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριατη Ζέρβα Ιωάννα του Βασιλείου, Ιδιωτική υπάλληλο.
Η θητεία του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τριετής.