Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2016 15:23

Απαγόρευση εισόδου στο Πολυλίμνιο, συρματόπλεγμα στην είσοδο από το Δήμο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών διαπίστωσε ότι στο Πολυλίμνιο υπάρχουν κίνδυνοι για τους επισκέπτες και ιδιαίτερα σε περίπτωση δυνατού σεισμού οι συνέπειες μπορεί να είναι τραγικές, γι’ αυτό και ο Δήμος Μεσσήνης απέκλεισε την είσοδο στο εκπληκτικό αυτό φυσικό μνημείο, τοποθετώντας απαγορευτική σήμανση και συρματόπλεγμα. «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι το κύριο μέλημά» του Δήμου Μεσσήνης, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα…

Ειδικότερα, ο Δήμος Μεσσήνης ανακοίνωσε τα εξής: «Μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο  Γεωλογικών και Μεταλλευτικών  Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε) στο φαράγγι του Πολυλιμνίου κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα  τα οποία παραθέτουμε ως έχουν:
«Από τις παρατηρήσεις της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Πολυλιμνίου προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:
1.      Το Πολυλίμνιο σαν σύνολο (φαράγγι , λίμνες, καταρράκτες, χλωρίδα, πανίδα) αποτελεί ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
2.      Ο χώρος προβάλλεται ιδιαίτερα στα μέσα πληροφόρησης και παρουσιάζει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο επίσημες καταγραφές του ημερήσιου αριθμού των επισκεπτών ή της χρονικής κατανομής τους.
3.      Έχουν γίνει στο παρελθόν αποσπασματικές διαμορφώσεις από τον Καποδιστριακό Δήμο Βουφράδων, οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών στο φαράγγι. Δεν είναι όμως σαφές αν οι υπάρχουσες υποδομές πληρούν τις συνθήκες ασφάλειας και ικανοποιούν τις ανάγκες του πλήθους των επισκεπτών, αφού δεν υπάρχει επίσημη Διαχειριστική Μελέτη για το σύνολο της περιοχής,  ούτε Υπεύθυνος Φορέας Διαχείρισης.
4.      Από την τεχνικογεωλογική εξέταση προέκυψε ότι ο κίνδυνος καταπτώσεων από τα πρανή του Πολυλιμνίου είναι υπαρκτός. Η χρονική στιγμή, η συχνότητα και η κλίμακα εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων δεν μπορεί να υπολογιστεί, αφού εκτός των άλλων παραμέτρων επηρεάζεται σημαντικά από τυχαίους και απρόβλεπτους παράγοντες όπως είναι ο σεισμός ή η έντονη βροχόπτωση. Τονίζεται ότι ιδιαίτερα σε περίπτωση ισχυρού σεισμού σε ώρα που κινείται πολύς κόσμος κατά μήκος της διαδρομής του φαραγγιού, οι συνέπειες μπορεί να είναι τραγικές, δεδομένου ότι η μορφολογία του χώρου δεν προσφέρει ασφαλές καταφύγιο στους επισκέπτες.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα αλλά και το τελευταίο τραγικό συμβάν, είναι φανερό ότι ο χώρος του Πολυλιμνίου θα πρέπει να επανεξεταστεί, τόσο από άποψη ασφάλειας των επισκεπτών από καταστροφικά φαινόμενα, όσο και από πλευράς αλλοίωσης του φυσικού τοπίου, που μπορεί να προκαλέσει  η μαζική και ανεξέλεγκτη προσέλευση κόσμου. Η επανεξέταση αυτή προϋποθέτει τα ακόλουθα:
1.      Οριοθέτηση της περιοχής ενδιαφέροντος
2.      Αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος της περιοχής (ιδιοκτησιακό καθεστώς προστασίας κλπ)
3.      Δημιουργία φορέα  Διαχείρισης, ο οποίος θα εκπονήσει Διαχειριστική Μελέτη της περιοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόσφατο σχέδιο υπουργικής απόφασης του Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και Ενέργειας  με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών». Η Δημόσια Διαβούλευση για το εν λόγω σχέδιο, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 42 παρ. 9 του ν. 428/2014, ολοκληρώθηκε στις 22/8/2016. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V του σχεδίου Υ.Α περιγράφεται λεπτομερώς το περιεχόμενο της Διαχειριστικής Μελέτης, ειδικό κεφάλαιο της οποίας καλύπτει το θέμα των απαιτήσεων ασφάλειας.
4.      Στην παρούσα κατάσταση κανένα προσωρινό μέτρο δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα την ασφάλεια των επισκεπτών, εκτός από την απαγόρευση εισόδου στο φαράγγι. Αν αυτό δεν είναι εφαρμόσιμο, προτείνεται σαν ελάχιστη άμεση ενέργεια η σαφής σήμανση του χώρου σχετικά με τον κίνδυνο των καταπτώσεων, καθώς και η κοινοποίηση αυτού του κινδύνου στα μέσα, προκειμένου οι επισκέπτες να είναι ενημερωμένοι για τον κίνδυνο και να αποφασίζουν αν θα εισέλθουν με δική τους ευθύνη στο χώρο».
Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Μεσσήνης αναλογιζόμενος τη σοβαρότητα του θέματος και την επικινδυνότητα που παρουσιάζει η περιοχή βάσει της προαναφερθείσας αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από το Ι.Γ.Μ.Ε  τοποθέτησε ήδη σήμανση που απαγορεύει την είσοδο στο Πολυλίμνιο και απέκλεισε με συρματόπλεγμα την είσοδο, αφού η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι το κύριο μέλημά του. Σχετική ενημέρωση για την απαγόρευση εισόδου στο φαράγγι θα υπάρξει και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης».