Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016 01:44

Καταγράφουν ζημιές η Περιφέρεια και οι Δήμοι, αγωνιούν οι πληγέντες για την αποζημίωση

ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Οι Δήμοι της Μεσσηνίας και η Περιφερειακή Ενότητα συνεχίζουν τις καταγραφές των ζημιών ώστε από την Τετάρτη να προσέλθουν στη μεγάλη σύσκεψη της Αθήνας με τον υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Κουρουμπλή, έχοντας να παρουσιάσουν την πλήρη και δυστυχώς δραματική εικόνα των καταστροφών που έχουν προκληθεί σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας από το καιρικό φαινόμενο της νύχτας της Τρίτης. Η προσδοκία των Δήμων είναι ότι θα εξασφαλίσουν από το κράτος ικανή χρηματοδότηση για να αποκαταστήσουν τις καταστροφές. Πέρα από αυτό όμως, Δήμοι και Περιφερειακή Ενότητα τρέχουν να ολοκληρώσουν τις καταγραφές των ζημιών σε οικοσκευές, σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες…

Σημειώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα και ειδικότερα το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας δέχεται αιτήσεις για την καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις (εμπορεύματα, μηχανολογικό εξοπλισμό). Οι καταγραφές στις πληγείσες επιχειρήσεις της Καλαμάτας ολοκληρώνονται και από τη Δευτέρα τα συνεργεία καταγραφής θα βγουν και στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού.

Επίσης, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας δέχεται αιτήσεις για την καταγραφή ζημιών σε κτίρια (επιχειρήσεις, οικίες, στάβλοι), προκειμένου να τις προωθήσει για τα περαιτέρω στον Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων.

Το τηλέφωνο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας είναι 2721361424.

Σε ό,τι αφορά την καταγραφή των ζημιών σε οικοσκευές, αυτή γίνεται από συνεργεία των Δήμων, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ξεκινήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Αναφορικά με τις ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, η εκτίμηση των ζημιών γίνεται από τον ΕΛΓΑ, που έχει ξεκινήσει τις καταγραφές. Μάλιστα επειδή πολλά ζώα αγνοούνται και προφανώς έχουν πνιγεί στα νερά και έχουν παρασυρθεί πολύ μακριά από το μαντρί τους, ο ΕΛΓΑ θα βεβαιώσει την απώλειά τους βάσει των σχετικών επίσημων καταστάσεων με τους κωδικούς των ζώων κάθε κτηνοτρόφου. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι είναι ότι δεν υπάρχει πλέον τροφή για να ταΐσουν τα κοπάδια τους, επειδή πολλές αποθήκες με τροφή καταστράφηκαν από τις πλημμύρες. Η αντιπεριφερειάρχης, Ελένη Αλειφέρη, έχει ζητήσει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να συνδράμει με προσφορά ζωοτροφών στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Επίσης από τον ΕΛΓΑ έχει ξεκινήσει η εκτίμηση των ζημιών στη φυτική παραγωγή και το φυτικό κεφάλαιο.

Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι το τι θα γίνει με τα εκατοντάδες αυτοκίνητα που έχουν καταστραφεί, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν μπορούν να αποζημιωθούν εφόσον δεν τα είχαν ασφαλίσει και για τέτοιου είδους καταστροφή. Η αντιπεριφερειάρχης, Ελένη Αλειφέρη, μας είπε ότι για αυτό το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα θα γίνει προσπάθεια από την Περιφέρεια για την εξασφάλιση μιας ειδικής ρύθμισης ώστε να υπάρξει μια υποστήριξη προς όσους έχασαν τα αυτοκίνητά τους.

Το ύψος της άμεσης οικονομικής υποστήριξης των πληγέντων και τη διαδικασία μέσα από την οποία αυτή μπορεί να παρασχεθεί, περιγράφονται στην ακόλουθη ανακοίνωση του Δήμου Μεσσήνης:

Τα κοινωνικά βοηθήματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία δύνανται να είναι αναλόγως:
Α) εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών και επιτακτικών αναγκών

  • Μέχρι 600,00 €
  • Μέχρι 586,94 € συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση για ειδικές κατηγορίες θεομηνιόπληκτων (πολύτεκνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες)

Β) Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών βιοτικών στεγαστικών αναγκών μέχρι 586,94 €.
Γ) Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγεισών κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους ποσού 5.869,41€ κατά ανώτατο όριο ανά νοικοκυριό.
Δ) Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα σε άτομα που λόγω τραυματισμού τους εξαιτίας φυσικών καταστροφών υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ποσού 4.402,05€.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εξειδικεύονται κατά περίπτωση:

  1. Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων, π.χ μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση , αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.
  4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1)
  5. Αντίγραφο Εντύπου Ε9
  6. Οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή ανάλογα με την περίπτωση στην οποία αιτείται να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος (αναλυτική εξειδίκευση των δικαιολογητικών στο έντυπο της αίτησης).

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 1 μήνας (7 Οκτωβρίου 2016). Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση για το συγκεκριμένο λόγο.
Τονίζεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Π2/οικ./2673/29-8-2001 παρ. 12 εδ. 3α (ΦΕΚ 1185/Β/2001), η Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Υποθέσεων ασκεί την κρατική αρμοδιότητα της καταγραφής των ζημιών της οικοσκευής των κύριων κατοικιών, συγκεντρώνει τα κατά το νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους πολίτες και αποστέλλει συγκεντρωτικό αίτημα προς το υπουργείο Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το σύνολο των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων προς τα νοικοκυριά που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης βοηθήματος.
Το χρηματικό βοήθημα έχει στόχο την οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών (πρώτες κατοικίες και όχι δευτερεύουσες ή εξοχικές) που έχουν υποστεί ζημιές στην οικοσκευή της κατοικίας αυτής, είτε χρήζουν απλών επισκευαστικών εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις ζημιών όπως: ζημιές σε έπιπλα, είδη υγιεινής, κουφώματα, στρώματα, λεβητοστάσια, εντοιχισμένα έπιπλα, πλακάκια, δάπεδα, επιφανειακές ζημιές τοίχων της κατοικίας, ηελκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός για τη λειτουργία του νοικοκυριού, κατεστραμμένα χαλιά ή μοκέτες, ιματισμός, κ.α. Επισημαίνεται ότι το χρηματικό βοήθημα έχει προνοιακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αποζημίωση της αποτίμησης του κόστους των ζημιών. Άλλωστε το ύψος του βοηθήματος δεν εξαρτάται από το κόστος των ζημιών, αλλά από το μέγεθος των μελών του νοικοκυριού, την επιφάνεια της πρώτης κατοικίας και από τον βαθμό ζημιάς όπως εκτιμάται από το κλιμάκιο αυτοψιών».
Στ.Μ.