Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016 17:43

Οι μαθητές της Μεσσήνης σχεδιάζουν την πόλη τους

"ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ"
Διαγωνισμό με θέμα "Σχεδιάζοντας ψηφιακά την πόλη μου" διοργανώνει η Σχολή Πληροφορικής "Αλγόριθμος", στη Μεσσήνη, για τον μήνα Οκτώβριο...
Στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος οι μαθητές της Έκτης Τάξης του Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι "ύστερα από κατάλληλη ενημέρωση και συζήτηση θα σχεδιάσουν με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή το κέντρο και τις συνοικίες της πόλης τους, δίνοντας έμφαση σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα επιθυμούσαν να υπερισχύουν στην πόλη, όπως πάρκα, πλατείες, πεζόδρομοι, χώροι αναψυχής κ.λπ.
Το όλο εγχείρημα θα αποτελέσει μια αφορμή προκειμένου να ανιχνευτεί πώς οραματίζονται τα μικρά παιδιά και μόνιμοι κάτοικοι για τα επόμενα χρόνια, την προοπτική της πόλης τους".