Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016 13:26

Χαστούκι κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΝΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΑΙΑΣ-ΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 
Καταδικαστική, όπως αναμενόταν άλλωστε μετά τις προτάσεις της εισαγγελέα, είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου ως προστατευόμενου φυσικού οικότοπου με άγρια πανίδα και χλωρίδα. Είναι η πρώτη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εφόσον η Ελληνική Δημοκρατία δεν συμμορφωθεί θα ακολουθήσει και δεύτερη η οποία θα επιβάλει πρόστιμο εκατομμυρίων ευρώ.
Όμως η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έρχεται να εκθέσει όλους αυτούς, με πρώτον μάλιστα το δήμαρχο Τριφυλίας, Παναγιώτη Κατσίβελα, οι οποίοι με σκαιό ύφος καταφέρονταν κατά της περιβαλλοντικής οργάνωσης για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας «Αρχέλων» υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα δεν υπηρετεί το περιβάλλον αλλά άλλα συμφέροντα…

Η μεγάλη φασαρία από τους λεγόμενους υποστηρικτές της ανάπτυξης έγινε για το επιχειρηματικό πρόγραμμα ανέγερσης πολυτελών εξοχικών κατοικιών στο παράκτιο δάσος μεταξύ της Ελαίας και του Αι Γιαννάκη. Το πρόγραμμα αυτό έχει «μπλοκαριστεί» περίπου τέσσερα χρόνια τώρα, μετά την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την επιβολή προσωρινών μέτρων προστασίας, όπως το πάγωμα έκδοσης οικοδομικών αδειών. Οι υποστηρικτές της ανάπτυξης διαμαρτύρονται υποστηρίζοντας ότι η περιοχή οδηγείται στην ερημοποίηση ενώ θα μπορούσε να αποκτήσει μια ήπια ανάπτυξη με δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας. Όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφασή του παίρνει πεντακάθαρη θέση για τη μεγάλη αυτή ιστορία: «…ως προς την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή πενήντα κατοικιών μεταξύ Αγιαννάκη και Ελαίας, η Επιτροπή διευκρινίζει μεν ότι οι ελληνικές αρχές δεν χορήγησαν σχετική άδεια. Εντούτοις, η Ελληνική Δημοκρατία δεν μπορεί βασίμως να ισχυριστεί ότι, δεδομένου ότι η πραγματοποίηση των κατασκευαστικών αυτών εργασιών απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια, η εν λόγω έναρξη εργασιών δεν μπορεί να της καταλογιστεί και δεν είναι επομένως δυνατόν να συνιστά παράβαση, εκ μέρους της, του άρθρου 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/43. Πράγματι, όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, το κράτος μέλος αυτό παρέλειψε να εγκαθιδρύσει κατάλληλο καθεστώς προστασίας και δεν μερίμνησε για την τήρηση αυτής της απαγορεύσεως κατασκευής, με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση εργασιών ανεξέλεγκτων και άνευ σχεδιασμού. (…) Διαπιστώνεται (σ.σ. από το Δικαστήριο) ότι οι επίμαχες υποδομές, ειδικότερα δε η ανάπτυξη οικιστικών σχεδίων και η κατασκευή κατοικιών καθώς και η μετέπειτα χρήση τους, τις οποίες κατακρίνει η Επιτροπή, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά του οικοτόπους εντός της ζώνης της Κυπαρισσίας. Ομοίως, η κατασκευή και η χρήση των υποδομών αυτών, ιδίως λόγω του θορύβου, του φωτός και της ανθρώπινης παρουσίας που συνεπάγονται, μπορούν να παρενοχλήσουν σημαντικά τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta κατά την αναπαραγωγή της».
Σε ό,τι αφορά τη διάνοιξη δρόμων από το παράκτιο δάσος στην παραλία ωοτοκίας μεταξύ της Ελαίας και του Αι Γιαννάκη, στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποκαλύπτεται ότι η Ελληνική Κυβέρνηση επιχείρησε να παραπλανήσει το δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι οι δρόμοι αυτοί προϋπήρχαν παρότι κατόπιν ενδελεχούς έρευνας του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης δεν αναγνωρίζεται ότι υπήρχαν δρόμοι αλλά δίοδοι πρόσβασης στην παραλία. Με την μετατροπή όμως των διόδων σε δρόμους ο ιδιοκτήτης της έκτασης μετατρέπει την ενιαία αυτή γη σε οικόπεδα και έτσι ζήτησε την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Σημειώνεται για αυτό το θέμα στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: «Όσον αφορά την προβαλλόμενη διάνοιξη πέντε νέων οδών προς την παραλία του Αγιαννάκη, η Ελληνική Δημοκρατία αναφέρει ότι αυτές οι οδοί υπήρχαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και ότι η ύπαρξή τους, όπως και ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους, έχουν επικυρωθεί με δικαστική απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, εξαιτίας της κατασκευής των τεσσάρων εκ των πέντε αυτών οδών και των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην πέμπτη οδό χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική άδεια, επιβλήθηκαν το 2012 πρόστιμα στη συγκεκριμένη κατασκευάστρια εταιρία. Το κράτος μέλος αυτό διατείνεται ότι έχουν ασκηθεί πολλές ποινικές διώξεις από τις αρχές και ότι εκκρεμούν επίσης πολλές ένδικες διαδικασίες με αντικείμενο τα πρόστιμα αυτά και τη νομιμότητα των εν λόγω οδών».
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για τα εξής:
«1)      Η Ελληνική Δημοκρατία,
–        έχοντας ανεχθεί την κατασκευή οικιών στον Αγιαννάκη (Ελλάδα) το 2010, την άνευ επαρκούς ρυθμίσεως χρήση άλλων οικιών στον Αγιαννάκη χρονολογουμένων από το 2006 και την έναρξη εργασιών για την κατασκευή πενήντα κατοικιών μεταξύ Αγιαννάκη και Ελαίας (Ελλάδα), καθώς και έχοντας εγκρίνει την κατασκευή τριών εξοχικών κατοικιών στο Βουνάκι (Ελλάδα) το 2012·
–        έχοντας ανεχθεί τη δημιουργία υποδομών προσβάσεως στην παραλία εντός της ζώνης της Κυπαρισσίας (Ελλάδα), δηλαδή τη διάνοιξη πέντε νέων οδών προς την παραλία του Αγιαννάκη, καθώς και την ασφαλτόστρωση ορισμένων υφιστάμενων προσβάσεων και οδών·
–        μη έχοντας λάβει επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της απαγορεύσεως του ελεύθερου κάμπινγκ κοντά στην παραλία Καλό Νερό (Ελλάδα) και στην Ελαία·
–        μη έχοντας λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να περιοριστεί η λειτουργία των μπαρ που βρίσκονται μεταξύ Ελαίας και Καλού Νερού, στις παραλίες όπου αναπαράγονται οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, και μη έχοντας μεριμνήσει ώστε οι προκαλούμενες από τα μπαρ αυτά οχλήσεις να μην παρενοχλούν το είδος αυτό·
–        μη έχοντας λάβει τα αναγκαία μέτρα, εντός της ζώνης της Κυπαρισσίας, ώστε να μειωθεί η παρουσία κινητού εξοπλισμού και διαφόρων εγκαταστάσεων στις παραλίες όπου αναπαράγονται οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, και έχοντας επιτρέψει την κατασκευή εξέδρας κοντά στο ξενοδοχείο Messina Mare·
–        μη έχοντας λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να περιορισθεί επαρκώς η φωτορύπανση των παραλιών εντός της ζώνης της Κυπαρισσίας όπου αναπαράγονται οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, και
–        μη έχοντας λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να περιοριστεί επαρκώς η αλιευτική δραστηριότητα κατά μήκος των παραλιών εντός της ζώνης της Κυπαρισσίας όπου αναπαράγονται οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006.
2)      Η Ελληνική Δημοκρατία, έχοντας χορηγήσει οικοδομικές άδειες για οικίες που κατασκευάστηκαν το 2010 στον Αγιαννάκη, για τρεις εξοχικές κατοικίες στο Βουνάκι το 2012 και για την κατασκευή εξέδρας κοντά στο ξενοδοχείο Messina Mare, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43.
3)      Η Ελληνική Δημοκρατία,
–        μη έχοντας θεσπίσει πλήρες, συνεκτικό και αυστηρό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta εντός της ζώνης της Κυπαρισσίας·
–        μη έχοντας λάβει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, όλα τα αναγκαία συγκεκριμένα μέτρα προς αποτροπή της εκ προθέσεως παρενοχλήσεως της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta κατά την περίοδο αναπαραγωγής του είδους αυτού, και
–        μη έχοντας λάβει τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση της απαγορεύσεως βλάβης ή καταστροφής των τόπων αναπαραγωγής του εν λόγω είδους, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχεία βʹ και δʹ, της οδηγίας 92/43».
Στ.Μ.