Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2017 15:04

Εκ νέου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Μεσσηνία

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ 
Εκ νέου τέθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δήμοι Καλαμάτας, Μεσσήνης, Τριφυλίας, Οιχαλίας και περιοχές των Δήμων Δυτικής Μάνης και Πύλου-Νέστορος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές που προκλήθηκαν από την εντονότατη νεροποντή της 6ης και 7ης Σεπτέμβρη 2016. Μετά την καταστροφή το υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τους Δήμους και τις περιοχές που προαναφέρθηκαν, για διάστημα έξι μηνών. Το εξάμηνο «εξέπνευσε» και με νέα απόφαση οι περιοχές ξανατίθενται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για άλλους έξι μήνες, μέχρι τις 7 Σεπτέμβρη 2017. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη απόφαση, ζητάει εκ νέου από το υπουργείο Οικονομικών να παραταθεί επίσης για έξι μήνες η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων, αίτημα που αρχικά είχε απορριφθεί ως μέτρο που προβλέπεται στη νομοθεσία…

Η απόφαση για την εκ νέου κήρυξη των Δήμων και περιοχών της Μεσσηνίας σε εξάμηνη κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη.
Το δε Επιμελητήριο, σε νέο αίτημά του προς την υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, σημειώνει: «Επανερχόμαστε με νέο έγγραφό μας ζητώντας ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων για τις περιοχές του Ν. Μεσσηνίας (που έληξε χθες 7/3/17) για ένα εξάμηνο, ήτοι μέχρι 07 Σεπτεμβρίου 2017.
Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, με χθεσινή του απόφαση (ΑΔΑ: Ω3ΡΥ465ΧΘ7-245 και ΑΔΑ: Ω8ΜΔ465ΧΘ7-ΘΦΦ), έδωσε ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας μέχρι 07 Σεπτεμβρίου 2017, των περιοχών του Δήμου Καλαμάτας, του Δήμου Οιχαλίας, του Δήμου Μεσσήνης, του Δήμου Τριφυλίας, των Τοπικών Κοινοτήτων Νεοχωρίου, Πύργου, Σαΐδόνας, Καστάνιας, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου, Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα, του Δήμου Δυτικής Μάνης και των Δημοτικών Ενοτήτων Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης, Χιλιοχωρίων, των Τοπικών Κοινοτήτων Μεταμόρφωσης και Βλαχόπουλου της Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα του Δήμου Πύλου-Νέστορος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ως εκ τούτου και σε συνέχεια της σημερινής απάντησης που λάβαμε από το Γραφείο σας, όπου αιτιολογούσατε ότι το προαναφερθέν διάστημα των έξι (6) μηνών έχει ήδη καλυφθεί και δεν υπάρχει εκ του Νόμου δυνατότητα για περαιτέρω παράταση της αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, καθόσον οι εν λόγω περιοχές συνεχίζουν να βρίσκονται σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για επιπλέον 6 μήνες, ήτοι μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2017.
Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε θερμά για τις μέχρι σήμερα ενέργειές σας».