Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012 21:01

Παρέμβαση και από το Μητροπολίτη για τα λιγνιτωρυχεία σε Χωματερό και Φαλάνθη

ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΧΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ

Την πλήρη αντίθεσή του στην προτεινόμενη δημιουργία λιγνιτωρυχείων στη Φαλάνθη και το Χωματερό, επανάλαβε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, ενώ και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργο Πουλοκέφαλο, η οποία κοινοποιείται και στον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ενώνει τη φωνή του με τη φωνή των κατοίκων της περιοχής που αντιδρούν.

Η δημιουργία των λιγνιτωρυχείων «θα τινάξει την περιοχή στον αέρα» υποστήριξε ο κ. Νίκας, τονίζοντας ότι η μεταφορά του λιγνίτη από την περιοχή στη Μεγαλόπολη, με δεκάδες δρομολόγια καθημερινά, από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, θα είναι καταστροφική όχι μόνο για τον τουρισμό αλλά γενικά για τη μετακίνηση και τη γενικότερη δραστηριότητα των κατοίκων και των επιχειρήσεων. «Δεν πρέπει να γίνει», σημείωσε ακόμη ο πρόεδρος της ΠΕΔ και ζήτησε πρώτα να γίνουν από την πολιτεία οι απαιτούμενες υποδομές και μετά να εξεταστεί μια τέτοια επενδυτική πρόταση. Επιπλέον ο κ. Νίκας υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να αγνοούνται οι θέσεις της κοινωνίας αλλά και οι αποφάσεις των θεσμικών και συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης.
Στην επιστολή του Μητροπολίτη προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στον πρωθυπουργό, σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Επιτρέψτε μου να καταθέσω και εγώ τις αγωνίες μου για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο κοινωνικά, ανθρωπιστικά και περιβαντολλογικά, εις έκτασι και βάθος, ενώνοντας τη φωνή μου με την εναγώνια φωνή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Πυλίας και των Δήμων Μεσσήνης και Τριφυλίας. Η εναγώνια φωνή και ανησυχία των κατοίκων των παραπάνω περιοχών δεν είναι άνευ λόγου ή αδικαιολόγητος, όταν μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα της εξόρυξης και μεταφοράς του λιγνίτου από την περιοχή της Ανατολικής Πυλίας σε μια άλλη περιοχή, αυτή της Μεγαλοπόλεως, έχει συνέπειες όχι μόνο τοπικές αλλά και περιφερειακές πλέον, με την καταστροφή των κεντρικών αξόνων του οδικού δικτύου αλλά και του περιφερειακού της ενδοχώρας. Εκτός των προαναφερθέντων επιπτώσεων υφίστανται και άλλαι σπουδαιότερες και σημαντικότερες, οι οποίες άπτονται της περιβαντολλογικής διαταραχής και ρύπανσης, της γεωμορφολογικής καταστροφής της περιοχής, των γεωργικών καλλιεργειών και των κτηνοτροφικών αναπτύξεων, της οικολογικής μόλυνσης, της διατάραξης της ισορροπίας των οικοσυστημάτων της χλωρίδας και της πανίδας, της μόλυνσης και της καταστροφής των υδροφόρων οριζόντων όχι μόνο στην τοπική περιοχή των παραπάνω Κοινοτήτων Φαλάνθης και Χωματερού αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Δήμων Μεσσήνης και Τριφυλίας».
Στο κλείσιμο της επιστολής του ο Μητροπολίτης τονίζει: «Για όλους αυτούς τους λόγους και για καθαρώς ανθρωπιστικούς και μόνο εκφράζω τόσο σ’ Εσάς, όσο και στον αγαπητό Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη την εναγώνια παράκληση ώστε να πρυτανεύσουν, κατά τη λήψη της απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα πρώτιστα τα κοινωνικά, πολιτιστικά και ανθρωπιστικά κριτήρια και δευτερευόντως τα οικονομικά και αναπτυξιακά, για τα οποία δεν υπάρχουν και οι καλύτερες προοπτικές, ως προς την επίτευξη των τελικών στόχων και σκοπών για ανάπτυξη, ώστε τελικά να αποφευχθεί η υιοθέτηση αποφάσεων, οι οποίες θα αποβλέπουν στην εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εξόρυξης και μεταφοράς λιγνίτη στη συγκεκριμένη μεσσηνιακή γη».
Στ.Μ