Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 16:12

Πέρασαν 13 μήνες αλλά ανάδοχος «γιοκ» για τις μελέτες σε Πάμισο-Μπούκα-Μεσσήνη

ΑΡΓΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Έχουν περάσει 13 μήνες από τη δημοπράτηση των μελετών για την αντιπλημμυρική προστασία και την περιβαλλοντική αξιοποίηση της περιοχής του Παμίσου από τη θάλασσα μέχρι τη Μεσσήνη, καθώς και της Μπούκας στο Κουλτνούκι, ωστόσο ανάδοχος δεν έχει βγει ακόμη. Χθες το βράδυ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο δήμαρχος Γιώργος Τσώνης παρουσίασε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Υποδομών…

Όπως τόνισε ο κ. Τσώνης, το σημείωμα αυτό αποδεικνύει ότι το μεγάλο έργο των μελετών που θα αλλάξουν την προοπτική της ευρύτερης περιοχής είναι ζωντανό και απευθυνόμενος στη μείζονα μειοψηφία την κάλεσε να σταματήσει να διατυπώνει αμφισβητήσεις για το αν θα προχωρήσουν οι μελέτες.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Στάθης Αναστασόπουλος, απάντησε ότι η παράταξή του δεν αμφισβητεί ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάθεση των μελετών, επανέλαβε όμως την πρόβλεψη ότι η θητεία της δημοτικής αρχής του Γιώργου Τσώνη θα ολοκληρωθεί αλλά οι μελέτες θα βρίσκονται ακόμη υπό εκπόνηση. Ο δήμαρχος απάντησε ότι αντιλαμβάνεται το λόγο που ο Στάθης Αναστασόπουλος «εύχεται» να μην προλάβει η δημοτική αρχή να παρουσιάσει έτοιμες τις μελέτες στις επόμενες εκλογές και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του ανταπάντησε ότι δεν εύχεται αυτό αλλά γνωρίζει τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να ολοκληρωθούν τέτοιες μελέτες.

Σε ό,τι αφορά το ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου, που υπογράφεται από τη διευθύντρια της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Γεωργία Καστραντά, με ημερομηνία 28 Νοέμβρη 2017, σε αυτό σημειώνεται ότι «ο διαγωνισμός διεξήχθη με επιτυχία (σ.σ. στις 25 Οκτώβρη 2016) και η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου βρίσκεται σε εξέλιξη και συγκεκριμένα στο στάδιο που έχει εκδοθεί το πρακτικό ΙΙ (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) από την επιτροπή διαγωνισμού, έχει υποβληθεί ένταση επί αυτού και εκκρεμεί η εκδίκασή του».

Ο προϋπολογισμός των μελετών ανέρχεται στα 2.709.116 ευρώ και ο τίτλος είναι: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου από το Φράγμα Άρι – Μεσσήνη -  Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης». Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πέντε συμπράξεις γραφείων μελετών και συνολικά 35 γραφεία μελετών.

Η χρηματοδότηση για την εκπόνηση των μελετών έχει εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου, «ανάδοχος θα αναδειχθεί η Σύμπραξη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με συναξιολόγηση, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και χωρίς άνω όριο στην οικονομική προσφορά και επομένως θα προκύψει σημαντικότατη έκπτωση επί της προεκτιμώμενης αμοιβής».
Στ.Μ.