Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 16:27

Έτοιμος ο Δήμος Μεσσήνης για τον «Φιλόδημο»

ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Έτοιμος να υποβάλει φακέλους προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το νέο ειδικό πρόγραμμα επενδυτικών δανείων, τα οποία θα αποπληρώνονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το πρόγραμμα «Φιλόδημος», είναι ο Δήμος Μεσσήνης. Ζητάει 250.000 ευρώ για την προμήθεια απαραίτητων μηχανημάτων για τη συντήρηση υποδομών και 82.000 ευρώ για έργα στα σχολικά κτίρια και τα προαύλια…

Ειδικότερα, από τη δημοτική αρχή Μεσσήνης ανακοινώθηκαν σχετικά τα εξής: «Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Μεσσήνης πρόκειται να υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις, μελέτες και τεχνικά δελτία για ένταξη σε δυο άξονες προτεραιότητας.

Ειδικότερα η πρώτη πρόταση αφορά την ένταξη του Δήμου στον άξονα «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» ύψους 250.000 ευρώ, και αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», με σκοπό την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ επέκταση των υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση αναγκών της καθημερινότητας των πολιτών.

Η δεύτερη πρόταση, απευθύνεται στον άξονα «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ύψους 81.900 ευρώ και στόχο έχει την βελτίωση των κτιριακών συγκροτημάτων που στεγάζουν σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται πως η ανακοίνωση αυτή, έρχεται δέκα μόλις μέρες μετά την ένταξη, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, της πρότασης του έργου «Τηλεμετρία, αυτοματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» με 1,47 εκατ. ευρώ, στο πρόγραμμα για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης της χώρας».