Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 16:09

Οι Δήμοι της Μεσσηνίας, εκτός Τριφυλίας, αγνόησαν τον υπουργό για τα αδέσποτα

ΔΕΝ ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ
Οι Δήμοι Καλαμάτας, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Πύλου-Νέστορος δεν έστειλαν στον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Τσιρώνη, τα στοιχεία που ζήτησε στο τέλος του 2017 για την εφαρμογή από τους Δήμους του νόμου σχετικά με τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο προστατεύονται τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς αλλά και εφαρμόζονται τα μέτρα πρόληψης εξάπλωσης της λύσσας. Ο μοναδικός Δήμος της Μεσσηνίας που, σύμφωνα με το υπουργείο, έστειλε τα στοιχεία που ζητήθηκαν είναι της Τριφυλίας. Ο υπουργός ζητάει ξανά από τους Δήμους που αμέλησαν να ανταποκριθούν και να στείλουν τα αιτούμενα στοιχεία…

Ειδικότερα, στο έγγραφο του υπουργού προς τους Δήμους, στα τέλη του 2017, σημειώνονταν μεταξύ άλλων τα εξής:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν.4039/2012 (Α15) «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.4235/2014 (Α 32), οι Δήμοι της χώρας έχουν συνοπτικά τις παρακάτω υποχρεώσεις:

  1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (αρ.9, παρ.1).
  2. Κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι, ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοατικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, επιτρεπόμενης της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σωματεία ή εθελοντές φιλόζωους (αρ.9, παρ.2).
  3. Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου, πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (αρ.9, παρ.12).
  4. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς (αρ.9, παρ.3).
  5. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται, οδηγούνται στα υπάρχοντα καταφύγια, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται ηλεκτρονικά, καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση, υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή αν χρειάζεται (αρ.9, παρ.4) και εξετάζονται ορολογικά για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp. (αρ17α, παρ.2).
  6. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς που δεν έχουν υιοθετηθεί, εφόσον είναι υγιή και είναι μεγαλύτερα των πέντε μηνών, επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον αφού προηγουμένως εμβολιασθούν, αποπαρασιτωθούν, στειρωθούν, σημανθούν ηλεκτρονικά και καταγραφούν (αρ.9, παρ.9) και εξεταστούν ορολογικά για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp. 9 (αρ.17 α, παρ.2).
  7. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς και η σήμανσή τους, μπορούν να πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα (αρ.9, παρ.11).

Δεδομένου ότι τα έτη 2012 έως 2014 καταγράφηκαν στη Χώρα κρούσματα λύσσας κυρίως σε ζώα της άγριας πανίδας αλλά και σε κατοικία σαρκοφάγα και σε παραγωγικά ζώα, εφιστούμε την προσοχή για εφαρμογή του υποχρεωτικού αντιλυσσικού εμβολιασμού των αδέσποτων σαρκοφάγων και στην τήρηση του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Με το παρόν έγγραφο επιθυμούμε να μας γνωρίσετε την παρούσα κατάσταση σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την παρακολούθηση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τον βαθμό εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αλλά και την πρόληψη εξάπλωσης της λύσσας. Για το σκοπό αυτό ζητείται να μας αποστείλει κάθε Δήμος τα παρακάτω στοιχεία το συντομότερο δυνατό:

1 Ύπαρξη ή όχι καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με την επισήμανση αν πρόκειται για δημοτική ή διαδημοτικό καταφύγιο ή καταφύγιο φιλοζωικού σωματείου ή ιδιωτικό ενδιαίτημα με το οποίο έχει συνάψει σύμβαση ο Δήμος, εάν διαθέτει άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον αριθμό αδείας, καθώς και ποια είναι η δυναμικότητά του. Αν πρόκειται για καταφύγιο φιλοζωικού σωματείου να αναφέρετε ποιο σωματείο είναι αυτό.

2 Ύπαρξη κτηνιάτρου του Δήμου ή συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο ή εθελοντή κτηνίατρο.

3 Σύσταση ή όχι πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

4 Ύπαρξη ή όχι συνεργείου περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

5 Συνολικός αριθμός αδέσποτων σκύλων και γατιών χωριστά, που έχουν σημανθεί ηλεκτορνικά από 01.01.2016 ως τώρα.

6 Αριθμός αντιλυσσικών εμβολιασμών σκύλων και γατιών χωριστά, που έχουν πραγματοποιηθεί από 01.01.2016 έως τώρα.

7 Αριθμός υπόλοιπων εμβολιασμών σκύλων και γατιών χωριστά, που έχουν πραγματοποιηθεί από 01.01.2016 έως τώρα.

8 Αριθμός στειρώσεων σκύλων και γατιών χωριστά, που έχουν πραγματοποιηθεί από 01.01.2016 έως τώρα.

9 Αριθμός σκύλων και γατιών χωριστά, που έχουν επανατοποθετηθεί στο φυσικό τους περιβάλλον από 01.01.2016 έως τώρα.

10 Αριθμός σκύλων και γατιών χωριστά, που έχουν δοθεί προς υιοθεσία από 01.01.2016 έως τώρα».