Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018 12:18

Καθαρισμοί ρεμάτων και δίκτυα απορροής ομβρίων στη Μεσσήνη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
Έργα για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Μεσσήνης, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2.000.000 ευρώ, δημοπρατούνται με την ηλεκτρονική διαδικασία…

Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Μεσσήνης, πρόκειται για δύο ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δύο σημαντικών έργων και συγκεκριμένα για τα έργα “Καθαρισμός υδατορεμάτων για την αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών Δήμου Μεσσήνης, προϋπολογισμού 1,234 εκατ. ευρώ, που αφορά τα ρέματα Τυφλός, Μουρτιάς, Λιγίδι, Βαρυπόμπη και την περιοχή του ΓΟΕΒ Παμίσου, καθώς και για την “Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης”, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ και αφορά την κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων στην πόλη της Μεσσήνης.

Ο Δήμος αναφέρει ότι “η υλοποίηση των παραπάνω έργων στοχεύει στο αναπτυξιακό αποτέλεσμα για το καλό του Δήμου και των συμπολιτών μας”.