Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018 17:54

Και ο Δήμος Πύλου-Νέστορος προσφέρει γραφική ύλη στους μαθητές φτωχών οικογενειών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
Τους κατοίκους του Δήμου Πύλου-Νέστορος, που υπάγονται σε οικονομικά ευπαθείς ομάδες, καλεί ο Δήμος να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να βοηθηθούν οικονομικά για την προμήθεια γραφικής και σχολικής ύλης, για τα παιδιά τους, για τη νέα σχολική χρονιά…

Από το Δήμο Πύλου-Νέστορος ανακοινώνεται ότι “θέτει και φέτος σε λειτουργία το πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντας τη δωρεάν αγορά πρώτων αναγκών σε σχολικά είδη, για τη σχολική περίοδο 2019-2020.

Οι γονείς, οι οποίοι ανήκουν σε οικονομικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μπορούν να επικοινωνήσουν για σχετικές πληροφορίες με την Υπεύθυνη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πρόνοιας του Δήμου Πύλου-Νέστορος κ. Αντωνία Σκόκου στο τηλέφωνο 2723-3-60246”.