Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 14:28

Προς ολοκλήρωση ο δρόμος Άνω-Κάτω Βέργας - Νέο έργο 800.000 ευρώ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Πάνω από 2.000.000 ευρώ, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, “μοίρασε” η Περιφέρεια, με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, σε τρία έργα της Μεσσηνίας και συγκεκριμένα για την αγροτική οδοποιία των Χιλιοχωρίων, για τη βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Χαραυγή και το Μάνεσι και για την ολοκλήρωση του δρόμου Άνω-Κάτω Βέργας, στην Καλαμάτα…

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, “με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και βάσει της διαθέσιμης Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης με κωδικό 4.3.4 / ΕΥΔΠ_92 (1η) της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και του οριστικού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, τα έργα που εντάσσονται για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας είναι:

1 «Αγροτική οδοποιΐα Δ.Ε. Χιλιοχωρίων» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  646.249,80 € και δικαιούχο τον Δήμο Πύλου Νέστορος

2 «Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικών οδών στις τ.κ. Χαραυγής και Μάνεσι του Δήμου Μεσσήνης» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  582.000,00 και δικαιούχο τον Δήμο Μεσσήνης

3 «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας (Άνω τμήμα)» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  800.000,00 και δικαιούχο τον Δήμο Καλαμάτας”.