Σάββατο, 06 Οκτωβρίου 2018 20:04

Πνίγεται στα σκουπίδια, κινδυνεύει να μείνει και χωρίς νερό αλλά το Δ.Σ. δεν συνεδριάζει λόγω αποχής!

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
Black out με εξαιρετικά άσχημες συνέπειες, που μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και τη δημόσια υγεία, επικρατεί στο Δήμο Οιχαλίας. Η περιοχή πνίγεται στα σκουπίδια, κινδυνεύει να μείνει και χωρίς νερό. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου, ώστε να ενισχυθούν οι κωδικοί για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και για την πληρωμή της ΔΕΗ για τα αντλιοστάσια. Ωστόσο τρεις φορές απέτυχε η προσπάθεια τροποποίησης του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, την πρώτη καταψηφίστηκε η σχετική εισήγηση και τις άλλες δύο το Σώμα δεν μπόρεσε να συνεδριάσει λόγω έλλειψης απαρτίας. Η δημοτική αρχή απευθύνει έκκληση στους δημοτικούς συμβούλους ώστε να προσέλθουν στη νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 10 Οκτώβρη στις οχτώ το βράδυ και να υπερψηφίσουν την τροποποίηση του προϋπολογισμού…

Ειδικότερα από τη δημοτική αρχή ανακοινώθηκαν τα εξής: “Την Παρασκευή 28/09/2018 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας, εισήχθη από τη Δημοτική Αρχή θέμα περί τροποποίησης-αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, εμπεριέχοντας τα μείζονα θέματα της μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων και της πληρωμης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των αντλιοστασίων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των μειοψηφιών, επέλεξαν να καταψηφίσουν την ανωτέρω τροποποίηση χωρίς να αντιπροτείνουν εναλλακτικές προτάσεις.

Η Δημοτική Αρχή συγκάλεσε εκ νέου συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/10/2018, με σκοπό την επανεισαγωγή του ανωτέρω θέματος, με τη βεβαιότητα ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα αντιλαμβάνοντο πλέον την σπουδαιότητα των θεμάτων αυτών αντικρίζοντας την πραγματικότητα. Δυστυχώς η ορισθείσα συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη προσέλευσης των μελών των μειοψηφιών.

Ως εκ τούτου, μονόδρομος ήταν η επανεισαγωγή, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, του ιδίου θέματος,  στη συνεδρίαση της 04/10/2018, κατά την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των μειοψηφιών προσήλθαν μεν στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά όχι στην αίθουσα συνεδριάσεων, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει εκ νέου απαρτία.

Επειδή, πλέον, συντρέχει κίνδυνος της δημόσιας υγείας των δημοτών του Δήμου μας, την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να διαφυλάττει, η επανεισαγωγή του θέματος της τροποποίησης – αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, ούτως ώστε να διευθετηθούν και να επιλυθούν τα δύο αυτά σοβαρά θέματα, των απορριμμάτων και της πληρωμής του ρεύματος των  αντλιοστασίων, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θεωρείται επιβεβλημένη και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να προσέλθει και να αντιμετωπίσει με τη δέουσα υπευθυνότητα τα μείζονα αυτά θέματα.

Τέλος, κάθε εναλλακτικός τρόπος και μέθοδος οικονομικότερης, ευκολότερης και προσφορότερης διαχείρισης του θέματος των σκουπιδιών είναι ευπρόσδεκτος”.