Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012 20:18

«Μόνο όσοι σκέπτονται τις καρέκλες θέλουν τη διάσπαση του Δήμου Τριφυλίας»!

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ ΜΟΝΟ ΧΡΕΗ

Διάβασα το θέμα σας για τον «Καλλικράτη ΙΙ» και την αναφορά σας για το Δήμο Τριφυλίας. Αρχικά, θέλω να σας πω ότι δε βλέπω μέχρι στιγμής να υπάρχει ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα, αφού ο κόσμος έχει πολύ σοβαρότερα, οικονομικά προβλήματα να σκεφτεί και αντιμετωπίσει, απ' ότι το αν θα διαλυθεί ο Δήμος Τριφυλίας ή όχι. Αυτό το σκέφτονται και επεξεργάζονται μόνο όσοι κοιτάζουν πίσω από αυτό, τις καρέκλες και τις θέσεις και βλέπουν τους πολίτες ως κουκιά ψηφοφορίας!

Με αφορμή την αναφορά σου στο Δήμο Τριφυλίας, ψάχνοντας στο ίντερνετ (από την υπό κατασκευή ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Τριφυλίας, εφημερίδες και blogs) βρήκα τα εξής στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Τριφυλίας και συγκεκριμένα για τους δύο παλιούς Δήμους Γαργαλιάνων και Φιλιατρών:
Σύμφωνα με την Έκθεση Απογραφής, στο Παθητικό του Δήμου Τριφυλίας, που περιλαμβάνονται οι Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (τα χρέη και οι οφειλές, δηλαδή, που άφησαν στο νέο Δήμο οι παλιοί Δήμοι), αυτές ανέρχονται σε 10.641.495,46 ευρώ και έχουν ως εξής:
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Δάνεια από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι 4.095.614,53 ευρώ από τα οποία του Δήμου Γαργαλιάνων 2.693.029,71 ευρώ και του Δήμου Φιλιατρών 411.688,74 ευρώ. Σύνολο Γαργαλιάνων - Φιλιατρών: 3.104.718,45 ευρώ.
β) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (6.545.880,93 ευρώ):
-Σε προμηθευτές (5.216.104,18 ευρώ): Δήμος Γαργαλιάνων 558.802,62 ευρώ, Δήμος Φιλιατρών 1.084.793,80 ευρώ. Σύνολο Γαργαλιάνων - Φιλιατρών: 1.643.596,42 ευρώ.
-Σε Τράπεζες / Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (90.491,79 ευρώ): Δήμος Φιλιατρών90.491,79 ευρώ.
-Σε Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο και Λοιπούς Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (12.000,54 ευρώ): Δήμος Γαργαλιάνων 285,45 ευρώ και Δήμος Φιλιατρών 11.715,09 ευρώ. Σύνολο Γαργαλιάνων - Φιλιατρών:12.000,54 ευρώ.
-Σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (55.106,39): Δήμος Φιλιατρών 48.995,32 ευρώ.
-Σε Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση, και περιλαμβάνει τα χρεολύσια των δανείων που θα πληρωθούν το έτος 2011 (474.988,93 ευρώ): Δήμος Γαργαλιάνων 332.360,62 ευρώ και Δήμος Φιλιατρών 29.993,74 ευρώ. Σύνολο Γαργαλιάνων - Φιλιατρών:362.354,36 ευρώ.
-Σε Υποχρεώσεις του Δήμου από οφειλές Αμοιβών Προσωπικού, Αιρετών, Διαφόρων Τρίτων Πιστωτών (697.189,10 ευρώ): Δήμος Γαργαλιάνων 87.597,14 ευρώ και Δήμος Φιλιατρών 274.684,20 ευρώ. Σύνολο Γαργαλιάνων - Φιλιατρών: 362.281,34 ευρώ.
Συνοψίζοντας - Συνολικά: Από τα 10.641.495,46 ευρώ των οφειλών και χρεών του Δήμου Τριφυλίας, τα 5.624.438,22 ευρώ είναι από τους Δήμους Γαργαλιάνων και Φιλιατρών.
Δηλαδή, οι δύο Δήμοι (Γαργαλιάνων και Φιλιατρών) είχαν και έχουν χρέη και οφειλές πολύ περισσότερα από όσα είχαν και έχουν οι υπόλοιποι τρεις Δήμοι (Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού) και μία Κοινότητα (Τριπύλης) μαζί, που συνενώθηκαν στον Δήμο Τριφυλίας!
Μπορούσε, λοιπόν, ή μπορεί ένας, ενδεχομένως, νέος Δήμος Γαργαλιάνων - Φιλιατρών να είναι οικονομικά βιώσιμος και λειτουργικός; Όχι! Πόσο μάλλον, με δεδομένη αφενός μεν την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας και των πολιτών και αφετέρου δε την ολοένα και μεγαλύτερη περικοπή πόρων της Αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση.
Ποιος, άρα, θα κληθεί να πληρώσει το λειτουργικό κόστος ενός νέου Δήμου; Οι πολίτες! Οι πολίτες των Γαργαλιάνων και των Φιλιατρών!
Ποιος θα πληρώσει τα χρέη και τις οφειλές των παλιών Δήμων; Οι πολίτες Γαργαλιάνων και Φιλιατρών και πάλι!
Θέλουν κάποιοι να ξεζουμίσουν οικονομικά τους πολίτες των Γαργαλιάνων και των Φιλιατρών, απλά και μόνο για εγωισμούς και άκρατους τοπικισμούς;
Θέλουν για τις καρέκλες και τις θέσεις να ξετινάξουν οικονομικά και να εξαθλιώσουν τους πολίτες των Γαργαλιάνων και των Φιλιατρών;
Μπορεί κάποιοι αυτό να θέλουν, από εγωισμό και καρεκλολαγνεία!
Οι πολίτες, όμως, θα τους αφήσουν να τους ρημάξουν;
Οι πολίτες των Φιλιατρών, περισσότερο, θα δεχθούν να πληρώσουν τα φέσια των Γαργαλιάνων, που σήμερα πληρώνουν οι πολίτες όλης της Τριφυλίας; Μπορούν να δεχθούν οι Φιλιατρινοί να πληρώσουν εκατομμύρια χρέη και οφειλές των Γαργαλιάνων;

ΣΗΜ: Τα στοιχεία είναι επίσημα και δημοσιευμένα, από το Δήμο Τριφυλίας.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Αντωνόπουλος