Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019 15:32

Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Μεσσήνης με 868.000 ευρώ

ΑΒΡΑΜΙΟΥ, ΣΤΡΕΦΙ, ΠΑΝΙΠΕΡΙ  
Σημαντική χρηματοδότηση για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στο Αβραμιού, στο Στρέφι και στο Πανιπέρι, συνολικού ύψους 868.000 ευρώ, εξασφάλισε ο Δήμος Μεσσήνης από το πρόγραμμα “ΦιλόΔημος”...

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση το Δήμου, “με συντονισμένες και άμεσες ενέργειες ο Δήμος Μεσσήνης πέτυχε την ένταξη του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Ειδικότερα εγκρίθηκε με την Α.Π. 41717/30 – 5 - 2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η χρηματοδότηση για την κατασκευή  του έργου συνολικού προϋπολογισμού 868.000 ευρώ που έχει ως φυσικό αντικείμενο τη υπαρχόντων βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες Αβραμιού, Στρεφίου, Πανιπερίου”.

Ο Δήμος Μεσσήνης τονίζει ακόμη μεταξύ άλλων ότι “συνεχίζει συστηματικά και αποτελεσματικά να αξιοποιεί  στο έπακρον κάθε πηγή χρηματοδότησης και να εξασφαλίζει σημαντικούς οικονομικούς πόρους με αποκλειστικό σκοπό την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε κοινωνική και οικονομική τάξη του Δήμου μας”.