Δευτέρα, 25 Μαϊος 2020 21:02

Μελέτη με το Πανεπιστήμιο Πατρών για το Open Mall Κυπαρισσίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Να αξιοποιηθεί απόλυτα η επένδυση που θα γίνει στην Κυπαρισσία, με το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου-Open Mall, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΣΑ, επιδιώκει ο Εμπορικός Σύλλογος, ο οποίος, σε συνεργασία με τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, προχωρά σε μελέτη για το πως το έργο που θα γίνει θα αποδίδει τα καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος του εμπορικού κόσμου και όλης της Κυπαρισσίας…

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας “Η Πρόοδος” ανακοίνωσε σχετικά ότι “σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, και πιο συγκεκριμένα την Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας πρόκειται να εκπονήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, εργασία - μελέτη με Θέμα: "Οικονομική Ανάπτυξη Πόλεων: Ανοικτά κέντρα εμπορίου. Πρότυπο Εφαρμογής".

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε τοπικό επίπεδο, συλλογικά αλλά και ατομικά ανά μέλος του συλλόγου μας, ώστε το brand που θα δημιουργηθεί στην πόλη μας μετά από την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου - Open Mall Kyparissias, να μπορέσει να αξιοποιηθεί, ώστε να υπάρξει τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης και οικονομική ανάπτυξη στο σύνολο της πόλης μας.

Το πρόγραμμα των ανοικτών κέντρων εμπορίου - open mall kyparissias, αφορά την αστική αλλά και την ιδιωτική ανάπλαση των αστικών χώρων και των προσόψεων των καταστημάτων στην περιοχή παρέμβασης που έχει επιλεγεί, ώστε να αποκτηθεί μια ενιαία ταυτότητα, αναδεικνύοντας τα τοπικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, χρησιμοποιώντας συστήματα έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας, φιλικά προς ΑΜΕΑ κ.ο.κ..

Το επόμενο χρονικό διάστημα, με τυχαία επιλογή και με τα κριτήρια που θα μας τεθούν από το Πανεπιστήμιο Πατρών, θα δοθούν και θα συμπληρωθούν ερωτηματολόγια από τα μέλη μας, ώστε να αντληθούν οι πληροφορίες που απαιτούνται και να ολοκληρωθεί η σύνταξη της εργασίας.

Με την ολοκλήρωση της εργασίας τα αποτελέσματα αυτής θα δημοσιοποιηθούν και θα δοθούν για συμβουλευτική χρήση στο σύνολο των μελών μας”.