Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 17:11

Προ των ευθυνών του ο Δήμος Οιχαλίας για τα σκουπιδεργοστάσιο στην Καλλιρρόη προειδοποιούν οι επιτροπές αγώνα

ΘΕΜΑ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αύριο, Παρασκευή, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Οιχαλίας και μεταξύ των θεμάτων είναι η χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην Εθνική Οδό Τσακώνας-Καλού Νερού για την πρόσβαση από και προς το σημείο στο οποίο έχει σχεδιαστεί η κατασκευή σκουπιδεργοστασίου και χώρου υγειονομικής ταφής, στην Καλλιρρόη. Με παρέμβασή τους οι επιτροπές αγώνα της περιοχής κατά της εγκατάστασης της μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων καλούν την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να μη συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα διότι βρίσκονται σε εκκρεμότητα νομικά ζητήματα. Υπογραμμίζεται δε η προειδοποίηση ότι πιθανόν θα δημιουργηθούν ποινικές ευθύνες για τα μέλη της Επιτροπής…

Με κοινή τους παρέμβαση οι επιτροπές αγώνα και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων και συλλόγων υπογραμμίζουν ότι ο Δήμος Οιχαλίας με ομόφωνη απόφασή του έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εγκατάστασης της μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων στην Καλλιρρόη και ως εκ τούτου είναι παράδοξο να τεθεί σε συζήτηση το αίτημα για την άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων χωρίς να προηγηθεί η έκδοση απόφασης επί της προσφυγής του. 

Κυρίως όμως οι επιτροπές αγώνα υπογραμμίζουν ότι εκκρεμεί πλήθος ακόμη προσφυγών στη δικαιοσύνη για τη συγκεκριμένη υπόθεση οι οποίες θα πρέπει να κριθούν για να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία της μονάδας των απορριμμάτων. 

Ακόμη τονίζουν ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στην εισήγησή της προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν καταγράφει τα σωστά στοιχεία σχετικά με τη δυναμικότητα της Μονάδας.

Οι επιτροπές αγώνα στην παρέμβασή τους προς τη δήμαρχο Οιχαλίας, Παναγιώτα Γεωργακοπούλου και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, υπογραμμίζουν τα εξής: "Κυρία Δήμαρχε , κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  και της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Οιχαλίας 

Λαβόντες γνώση της με αριθμ. Πρωτ.9208/19-10-2020 πρόσκλησης της Επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Οιχαλίας, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ηλίας Ντονάς Αντιδήμαρχος του Δήμου Οιχαλίας, για σύγκληση της επιτροπής  στις 23-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα αναφερόμενα σε αυτήν θέματα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται –ως τρίτο θέμα- η εξέταση αιτήματος της εταιρείας «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου» για χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου για εγκαταστάσεις μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην Κοινότητα Καλλιρρόης, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Το αίτημα της αναφερόμενης εταιρείας ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ επειδή: 

Η αιτούσα στην κατατεθείσα αίτηση της επικαλείται την από 14/6/2018 σύμβαση σύμπραξης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΕ>>- θυγατρικής εταιρείας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ- ως ιδιωτικού φορέα σύμπραξης. Όμως η σύμβαση που υπογράφηκε στις 14.06.2018 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου  της  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε. ( εταιρεία  ειδικού σκοπού )  και ως εκ τρίτου  συμβαλλόμενης  της  ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΑΒΕΤΕ  Ι.Φ.Σ. , ( Ιδιωτικός  Φορέας   Σύμπραξης ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΚΑΙ ΓΙΑ  ΤΟ ΛΟΓΟ  ΑΥΤΟ  ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΣΤΟ ΣΤΕ( βλέπε την υπ, αριθμ. 69/2018πράξη του Ε΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  η οποία αναφέρει ότι εάν συμβληθεί στην υπογραφή της σύμβασης η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΕ απαιτείται νέος προσυμβατικός έλεγχος διότι με την 309/2015 πράξη του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε εγκριθεί η υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ η οποία είναι ανύπαρκτη ).

Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι μεταξύ των προσφευγόντων είναι και …….Ο ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ. Οι προσφυγές δεν έχουν ακόμα εκδικαστεί και επομένως η εγκυρότητα  της επικαλούμενης υπογραφής της εν λόγω σύμβασης τελεί υπό αμφισβήτηση.

Επιπρόσθετα των παραπάνω σας επισημαίνουμε ότι ;

Α. Υπάρχει πλήθος εκκρεμοδικιών μεταξύ των οποίων και οι προσφυγές που έχουν ασκηθεί 1) από τον Δήμο Οιχαλίας  2) από Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής και 3) από κατοίκους του Δήμου Οιχαλίας,  για την ακύρωση   της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου που αφορούν  την 2η υποενότητα στη  θέση ΟΝΙ στην Καλλιρρόη Οιχαλίας Μεσσηνίας. Για τις  προσφυγές αυτές   που συζητηθήκαν πριν από ένα χρόνο  και  μετά από 20 περίπου  αναβολές που έγιναν από το ίδιο το  Σ.τ.Ε . δεν έχουν ακόμα εκδοθεί αποφάσεις. 

Β. Υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας κατά της κατασκευής τέτοιου είδους εγκατάστασης ( εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων) στην περιοχή <<ΟΝΙ>> του δημοτικού διαμερίσματος της Καλλιρρόης του Δήμου Οιχαλίας.

-Κυρία Δήμαρχε , κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Οιχαλίας 

Μετά από τα παραπάνω 

1.Εφιστούμε ΙΔΙΑΤΕΡΑ την προσοχή σας για τυχόν ενέργειες σας που θα αφορούν αποφάσεις και πράξεις κάθε είδους οργάνου ( επιτροπή ποιότητας ζωής , δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας κ.λ.π ) για τις οποίες πιθανόν να αναζητηθούν ακόμα και ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ που τυχόν προκύψουν από ανάλογες αποφάσεις και ενέργειες με τις οποίες θα ΚΑΤΑΠΑΤΗΘΟΥΝ εκτός των άλλων και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

  1. Ζητάμε ΝΑ ΜΗΝ ΣΗΖΗΤΗΘΕΊ το αναφερόμενο στην με αριθμ. Πρωτ.9208/19-10-2020 πρόσκληση της Επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Οιχαλίας το τρίτο θέμα που αφορά την εξέταση αιτήματος της εταιρείας «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου» για χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου για εγκαταστάσεις μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην Κοινότητα Καλλιρρόης- μέχρις να εκδικαστούν οι ασκηθείσες προσφυγές από τον Δήμο Οιχαλίας κατά του συγκεκριμένου έργου και της επικαλούμενης από την αιτούσα εταιρεία σύμβασης και εκδοθούν οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

 ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ  ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΗΘΙΚΟΥΣ ΚΑΙ  ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Μετά λύπης μας θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την ….ταχύτητα διεκπεραίωσης του υποβληθέντος αιτήματος της αιτούσας εταιρείας από την δν/ση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Οιχαλίας και επιπρόσθετα να σας επισημάνουμε την λάθος αναφορά της, για την προβλεπόμενη δυναμικότητα της μονάδας για 30.000 tn/έτος και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 565.000 μ3 περίπου , αντί των ορθών  65.000 tn/ έτος και  1.240.000  μ3 αντίστοιχα.   

  Καλλιρρόη  22 Οκτωβρίου 2020

 

1.Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

2.Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 

ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

3.Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ <<Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ>>

4.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΙΤΩΝ

2.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΙΩΝ

4.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ  & ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

1.ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ –ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ

  1. ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ- ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

3.ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ –ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ

ΑΝΝ ΜΑΡΓΡΑΡΕΤ ΜΕΛΜΠΕΡΓΚ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ.  & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ