Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021 08:16

Ανακάλεσε ο δήμαρχος, “…και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης…” σχολιάζει ο Γιάννης Μερκούρης

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Να βάλει τέλος στην υπόθεση που γεννήσει πολλά ερωτηματικά, επιχείρησε ο δήμαρχος Τριφυλίας,  Γιώργος Λεβεντάκης. Πρόκειται για μια σύμβαση που υπογράφτηκε στις 29 Δεκέμβρη 2020 με προθεσμία ολοκλήρωσης στις 31 Δεκέμβρη 2020 αλλά στις 30 Δεκέμβρη 2020 πήρε παράταση από το δήμαρχο τριών μηνών! Ο δήμαρχος ανακάλεσε τη σύμβαση με απόφασή του, ωστόσο ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, πρώην αντιδήμαρχος Γιάννης Μερκούρης, σε νέα του παρέμβαση για το θέμα τονίζει ότι δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία η ανάκληση σύμβασης αλλά η έκπτωση του αναδόχου εφόσον δεν έχει ανταποκριθεί στη συμβατική του υποχρέωση…

Συγκεκριμένα η παρέμβαση του Γιάννη Μερκούρη, με τίτλο “…και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης…”, έχει ως εξής: “Με την υπ’αριθ. 56/2021 Απόφασή του, ο Δήμαρχος Τριφυλίας ανακάλεσε:

  1. Την υπ’ αριθ. 2195/2020 απόφασή του, που αφορά στην ανάθεση «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού για την εφαρμογή διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου».
  2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 17227/29-12-2020 Σύμβαση με την εταιρεία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
  3. Την υπ’ αριθ. 2219/2020 Απόφασή του για παράταση της αριθ. 17227/29-12-2020 σύμβασης μέχρι την 30-03 -2021.

Με ποια αιτιολογία Κύριε Δήμαρχε ανακαλέσατε την Σύμβαση;

Από πού προβλέπεται η ανάκληση Σύμβασης και σε ποια διάταξη νόμου στηρίχθηκε η απόφασή σας;

Η ανάδοχος Εταιρία όφειλε την 31η Δεκεμβρίου να παραδώσει όλες τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Γιατί δεν το έπραξε; Μήνες κυοφορείτο αυτή η σύμβαση . Γιατί οδηγηθήκατε στην υπογραφή της την 29η Δεκεμβρίου 2020; Είχατε πιστέψει ότι θα περνούσε απαρατήρητη;

Η ανάδοχος εταιρία πρέπει να κηρυχθεί έκπτωτος, διότι δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της.

Δεν δικαιολογείται άγνοια νόμου από την Εταιρία και πολύ περισσότερο από εσάς. Οι έμμισθοι και άμισθοι σύμβουλοί σας τι έκαναν αφού τις υπηρεσίες δεν τις εμπιστεύεστε;

Τέσσερις αποφάσεις μη σύννομες. Όλα αυτά διότι δεν συνεννοείστε με τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες στο περιθώριο και το μόνο που κάνετε να απειλείτε τους υπαλλήλους και να τους αποκαλείτε ανίκανους.

Όλα αυτά σας εξέθεσαν ανεπανόρθωτα. Και δυστυχώς δεν είναι η μοναδική περίπτωση!!!”.