Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 08:22

Νερό στη Δυτική Μάνη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο από τον Άγιο Φλώρο, η επιλογή που προωθεί ο περιφερειάρχης

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Συνδέσμου Ύδρευσης και των Δήμων μελών του (Καλαμάτας, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης) προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη για την υδροδότηση της παραλιακής περιοχής της μεσσηνιακής μάνης, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, από τις πηγές του Αγίου Φλώρου, προτείνει ο περιφερειάρχης, Παναγιώτης Νίκας. Σε επιστολή του προς το Σύνδεσμο και τους δημάρχους της Καλαμάτας, της Μεσσήνης και της Δυτικής Μάνης ο περιφερειάρχης ανακοινώνει ότι για την εκπόνηση της μελέτης θα συμβάλει οικονομικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου και τονίζει ότι είναι η μοναδική λύση για την υδροδότηση της συγκεκριμένης περιοχής…

Η επιστολή του περιφερειάρχη κ. Νίκα έχει ως εξής: “Ασφαλώς γνωρίζετε το πρόβλημα υδροδότησης της Δ. Μάνης και ιδιαίτερα της παράλιας περιοχής της. Επομένως, είσαστε και εσείς κοινωνοί των διαμαρτυριών των κατοίκων και επισκεπτών - ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες - που συνδέονται με τη λειψυδρία και τις συνεχείς διακοπές στην υδροδότηση.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει καταβάλει, διαχρονικά, φιλότιμες προσπάθειες για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος, χωρίς όμως το ανάλογο αποτέλεσμα.

Κατά την άποψη της Περιφέρειας ο μοναδικός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η μεταφορά νερού στη Δ. Μάνη από τις πηγές του Αγίου Φλώρου, αφού γίνει η αναγκαία διασύνδεση με τις πηγές του Πηδήματος.

Προς την κατεύθυνση αυτή, αν συμφωνείτε και εσείς, πρέπει να συνταχθεί η αναγκαία μελέτη (Βέρνα, Μ. Μαντίνεια, Αβία, Κιτριές, Καλιανέικα, Κ.Δολοί, Καρδαμύλη, Στούπα, Άγιος Νικόλαος) για την πραγμάτωση της οποίας υπάρχει διάθεση οικονομικής συμβολής από την περιφέρεια με προγραμματική σύμβαση.

ΥΓ.: Από Βέργα μέχρι Κ. Δολούς οι αγωγοί χρήζουν, ενδεχομένως, αντικατάστασης”.