Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 10:01

Αναφορά στο ΤΕΕ για τοπογράφο που εμπλέκεται στη συμβολαιογραφική διαδικασία για το ακίνητο του σκουπιδεργοστασίου

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 
Με κοινή ανακοίνωσή τους οι επιτροπές αγώνα οι οποίες εναντιώνονται στη δημιουργία εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή της Καλλιρρόης, δηλώνουν ότι απευθύνονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το ενημερώνουν ότι μέλος του, τοπογράφος που εμπλέκεται στη διαδικασία απόκτησης ακινήτων για την εγκατάσταση, έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι κατά τη μεταβίβαση δεν υπήρχαν κτίσματα στο χώρο, ενώ δύο χρόνια μετά ο ίδιος τοπογράφος σε τεχνική του έκθεση περιγράφει ότι υπήρχαν κτίσματα στο χώρο...

“Τον Δεκέμβριο του 2015 και κατά την υπογραφή των συμβολαίων ο (...) –αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός και υπεύθυνος της αγοράστριας εταιρείας-βεβαίωνε υπεύθυνα ότι εντός του μεταβιβαζόμενου αγροτεμαχίου υπήρχαν ερειπωμένα κτίσματα ...χωρίς στέγη και μετά από δυο χρόνια που υπογράφει ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της (...) στην επικαλούμενη τεχνική έκθεση αναφέρονται αποθήκη και ...κατοικία που υπήρχαν στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο επισυνάπτοντας και τα σχετικά στοιχεία....!!!” σημειώνουν συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή τους οι επιτροπές αγώνες και προσθέτουν επίσης: “Συμπερασματικά με την από 20-8-2017 τεχνική του έκθεση ο (...) στην οποία αναφέρεται η ύπαρξη ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ …..ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ έρχεται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στο υπ.αριθμ. 3706/21-12-2015 συμβόλαιο και την επισυναπτόμενη σε αυτό και με ημερομηνία 8-12-2015 δική του βεβαίωση, ότι στο αναφερόμενο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα”.

Οι επιτροπές τονίζουν ότι “μετά από τα προαναφερθέντα θεωρούμε υποχρέωση μας να απευθυνθούμε και να αποστείλουμε τα προαναφερθέντα στοιχεία με την ανάλογη ενημέρωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ειδικότερα του αρμόδιου τμήματος προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες για την περίπτωση πειθαρχικές ή άλλες κυρώσεις σε βάρος του (...)”.

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν οι εκπρόσωποι:

1.ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

2.ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

3.ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ “Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ”

4.ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟY ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟY ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ