Σάββατο, 10 Απριλίου 2021 09:59

Πάνω από 1.000.000 ευρώ για βελτιώσεις-συντηρήσεις από Στούπα μέχρι Άγιο Νίκωνα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Ποσό 1.115.900 ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, από εκπτώσεις έργων που έχουν προηγηθεί, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο δρόμο από τη Στούπα μέχρι τον Άγιο Νίκωνα, τα όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης με την Ανατολική Μάνη…

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε σχετικά: “Από εκπτώσεις προηγούμενων έργων χρηματοδοτείται νέο έργο, το οποίο αφορά στη βελτίωση της 1ης Επαρχιακής οδού Μάνης και συγκεκριμένα από Στούπα μέχρι Άγιο Νίκωνα/όρια νομού. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.115.900 ευρώ και στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προβλέπονται εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου, όπως ασφαλτοστρώσεις, οριζόντια και κάθετη σήμανση κά.”