Κυριακή, 11 Απριλίου 2021 14:00

Σύμβαση 884.000 ευρώ για βελτιώσεις στην εθνική οδό Ασπροχωμα-Πύλος

Συμβασιοποιήθηκε το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για βελτιώσεις στην εθνική οδό Ασπροχώματος-Μεσσήνης-Ριζόμυλου-Πύλου, το οποίο προκηρύχθηκε με προϋπολογισμό 2.000.000, ενώ το ύψος της σύμβασης είναι 884.000 ευρώ…

Ανάδοχος είναι η κοινοπραξία Αργυράκης Ιωάννης-Τζικάκης Ευστάθιος, που πρόσφεραν έκπτωση 56,08%. 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης έχει καθοριστεί στους 12 ημερολογιακούς μήνες.