Παρασκευή, 07 Μαϊος 2021 09:44

Διαγωνισμός 74.000 ευρώ για την επισκευή της προβλήτας στην Καρδαμύλη

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύχθηκε διαγωνισμός, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ, με τίτλο “Επισκευή προβλήτα (τίκλα) Τοπικής Κοινότητας Καρδαμύλης Δήμου Δυτικής Μάνης”...

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών λήγει στις 21 Μάη 2021 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε δύο ημερολογιακούς μήνες.