Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021 08:55

Συμβάσεις για συντηρήσεις και βελτιώσεις σε δρόμους της Μεσσηνίας υπέγραψε ο περιφερειάρχης

Συμβάσεις έργων για παρεμβάσεις στους δρόμους Ριζομύλου-Πύλου, Ριζομύλου-Κορώνης-Φοινικούντας-Μεθώνης, Ασπροχώματος-Θουρίας και Κάτω Μέλπειας-Στάσιμου, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας. 

Υπέγραψε συμβάσεις συνολικού ποσού 1.910.000 ευρώ και προγραμματικές συμβάσεις 198.000 ευρώ.

Η Περιφέρεια σημειώνει ότι “συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης υπέγραψε συμβάσεις για τέσσερα έργα, α) την προϋπολογισμού 450.000 ευρώ βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 82ης επαρχιακής οδού, στο τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος, με 6μηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, β) την προϋπολογισμού 400.000 ευρώ συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση ασφάλειας στις 9η και 13η επαρχιακές οδούς Ριζόμυλος – Κορώνη – Φοινικούντα – Μεθώνη με 12μηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, γ) την προϋπολογισμού 600.000 ευρώ βελτίωση και συντήρηση του δρόμου από την οδό Αρτέμιδος στην Καλαμάτα – Ασπρόχωμα – Θουρία, στο τμήμα Ασπρόχωμα – κόμβος Θουρίας, με 12μηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου και δ) την προϋπολογισμού 460.000 ευρώ συντήρηση και βελτίωση της 7ης επαρχιακής οδού, στο τμήμα Κάτω Μέλπεια – Στασιμο – όρια Μεσσηνίας, με 8μηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου.

Ο Π. Νίκας υπέγραψε επίσης και δύο προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης, στο πλαίσιο της ΟΧΕ Μάνης, με αντικείμενα α) την ανάπλαση της πλατεία στους Δολούς, προϋπολογισμού 76.000 ευρώ και β) την ανάπλαση της πλατείας στο Βόρειο της Κοινότητας Κέντρου, με προϋπολογισμό 98.000 ευρώ”.