Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012 17:36

Αγοράστηκε γη για να επεκταθεί το γήπεδο του Κάμπου Αβίας

ΠΑΛΙΟ ΑΙΤΗΜΑ
Στην κυριότητα του Δήμου Δυτικής Μάνης περιήλθε μικρό αγροτεμάχιο δίπλα από το γήπεδο του Κάμπου Αβίας. Με την προσθήκη της συγκεκριμένης έκτασης το γήπεδο θα γίνει άρτιο για την πραγματοποίηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ο χώρος αγοράστηκε από το Δήμο και ήδη ο δήμαρχος, Δημήτρης Γιαννημάρας, υπέγραψε το συμβόλαιο. Όπως σημείωσε ο δήμαρχος, «μετά από προσπάθειες πολλών μηνών καταφέραμε να αρθούν τα εμπόδια και να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Δυτικής Μάνης το οικόπεδο, το οποίο ήταν αίτημα-επιθυμία πολλών ετών των κατοίκων της περιοχής και να δοθεί στην αθλούμενη νεολαία του Δήμου».