Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013 01:15

Ομόφωνο όχι στη μετατροπή σε “κατεύθυνση” του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Να παραμείνει ανεξάρτητο και αυτοδύναμο το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας, ενάντια στην πρόβλεψη του σχεδίου «Αθηνά» για μετατροπή του σε «κατεύθυνση» εντός ενός Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων…

Αυτό ζητάει με ομόφωνο ψήφισμά της η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Μεταξύ άλλων στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ότι «με το σχέδιο «Αθηνά», σε ότι αφορά το ΤΕΙ-Καλαμάτας, δεν επέρχεται ούτε δημοσιονομική εξοικονόμηση ούτε βελτίωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά το εντελώς αντίθετο. Η πρόβλεψη δε, του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, για μετατροπή του εξειδικευμένου Τμήματος ΔΜΥΠ του ΤΕΙ-Κ σε ‘κατεύθυνση’, εντός ενός τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων, συνιστά ατυχή πρωτοτυπία για τα διεθνή ακαδημαϊκά δεδομένα, αφού σε διεθνές επίπεδο το πρόγραμμα σπουδών τμήματος διοίκησης μονάδων υγείας διαφέρει του αντίστοιχου για διοίκηση επιχειρήσεων, από το πρώτο εξάμηνο των σπουδών. Επίσης αποστερεί από το δυναμικότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με συνεισφορά που ξεπερνά το 10% του ΑΕΠ, τον κλάδο της υγείας και πρόνοιας, το εξειδικευμένο τμήμα ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα, που παρέχει την εξειδίκευση που απαιτούν για τα διοικητικά τους στελέχη οι φορείς του κλάδου».
Τα αιτήματα της Γενικής Συνέλευσης είναι: «Συνέχιση της ύπαρξης και λειτουργίας του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ως ανέξαρτητο αυτοδύναμο τμήμα, εντασσόμενο στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας (ΣΕΥΠ), σε συνδυασμό με τη μη κατάργηση της ΣΕΥΠ, αφού θα διαθέτει πλέον δύο δυναμικά τμήματα».