Τετάρτη, 22 Μαϊος 2013 02:29

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για μετανάστες

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Δωρεάν μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό θα ξεκινήσουν στους Δήμους της Μεσσηνίας για τους μετανάστες, εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων για τη λειτουργία των τμημάτων…

Πρόκειται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οδυσσέας ΑΠ7» που απευθύνεται σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπηκόους τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης παρέχεται δωρεάν και θα υλοποιηθεί σε δήμους του νομού Μεσσηνίας ανάλογα με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων εκπαιδευομένων που θα προκύψουν.
Διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών ), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών).
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση συμμετοχής και να προσκομίσουν φωτοτυπία διαβατηρίου και φωτοτυπία άδειας παραμονής. Όσον αφορά στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται άδεια παραμονής.
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους εκπαιδευόμενους από την υπεύθυνη του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ για το νομό Μεσσηνίας, Θεανώ Αδαμοπούλου, από σήμερα Τετάρτη 22/05 και στο εξής κάθε Τετάρτη απόγευμα στο ΚΕΠ Καλαμάτας (Διοικητήριο Καλαμάτας, οδός Ψαρών 15, τηλ. 2721361779) κατά τις ώρες 17:00 έως και 20:00.
Για το δήμο Μεσσήνης αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 22/05 στο Δημαρχείο Μεσσήνης (Ηλίας Θεριός, Γραφείο Πολιτισμού, 1ος όροφος, τηλ. 2722360140) και στο εξής καθημερινά πρωινές ώρες.
Θα ακολουθήσει σύντομα νεότερη ανακοίνωση και για άλλους δήμους του νομού Μεσσηνίας.